Základní škola a mateřská škola Josefa Kubálka Všenory, příspěvková organizace

  • Základní škola

https://www.skolavsenory.cz/
Karla Majera 370, 25231 Všenory
Bartoníčková Renáta
Tel.: 604236661
Tel.: 604236661
bartonickova@skolavsenory.cz
Člen KSPN

V naší škole byl stanoven koordinátor péče o nadané děti.V naší škole byl stanoven koordinátor péče o nadané děti.Začali používat diagnostický materiál IDENA. Zúčastnili jsme se pilotního testování od firmy INVENIO.Ve výuce učitelé používají gradované úlohy, individualizovanou výuku. Na prvním stupni se používají učebnice “Koumák”.Na prvním stupni funguje mimo výuku Matematika pro nadané děti.Účastníme se různých soutěží: olympiáda v českém jazyce, olympiáda v anglickém jazyce, soutěže zdravotnické a přírodovědné, kam se hlásí a připravují se na ně děti vybrané nebo děti, které o ně mají zájem. V hodinách matematiky se účastníme soutěže Matematický klokan.