Základní škola a mateřská škola Ludgeřovice, příspěvková organizace

  • Mateřská škola

  • Základní škola

www.zsludgerovice.cz/
Přihlášení
Markvartovická 50/966, 74714 Ludgeřovice
Mgr. Karel Moric
Tel.: 731513340
Tel.: 731513340
karel.moric@zsludgerovice.cz
Člen KSPN

Naše škola patří mezi nejlépe vybavené školy v Moravskoslezském kraji. Škola disponuje moderně vybavenými třídami. V každé třídě nižšího stupně je interaktivní tabule, ve třídách vyššího stupně najdeme ve všech třídách projektory v kombinaci s bílými keramickými tabulemi. Všichni pedagogičtí pracovníci školy jsou vybaveni pracovním notebookem a tabletem. Škola disponuje téměř 100 žákovskými tablety Apple iPad. Ve škole dále najdeme moderně vybavenou laboratoř chemie-fyziky, PC učebnu, nově vzniklý čtenářský koutek a školní kuchyňku. 

Škola se zaměřuje především na kvalitní výuku českého jazyka, matematiky, cizích jazyků a informatiky. Angličtinu vyučujeme od 1. třídy. Od 7. ročníku mají žáci povinně druhý cizí jazyk. Žáci mohou složit Cambridge zkoušky a zvláštní pozornost věnujeme nadaným žákům. 

Ve  škole je zřízen Klub nadaných žáků ve spolupráci s Mensou ČR.

Ve škole pracuje žákovský parlament, jednou z jeho aktivit je projekt "Participativní rozpočet", který umožňuje žákům podílet se na rozhodování o použití finančních prostředků na zvelebování školy.