Základní škola a mateřská škola Ludgeřovice, příspěvková organizace

  • Mateřská škola

  • Základní škola

www.zsludgerovice.cz/
Přihlášení
Markvartovická 50/966, 747 14 Ludgeřovice
Mgr. Karel Moric
Tel.: 731513340
Tel.: 731513340
karel.moric@zsludgerovice.cz
Člen KSPN

Naše škola patří mezi nejlépe vybavené školy v Moravskoslezském kraji. Škola disponuje moderně vybavenými třídami. V každé třídě nižšího stupně je interaktivní tabule, ve třídách vyššího stupně najdeme ve všech třídách projektory v kombinaci s bílými keramickými tabulemi. Všichni pedagogičtí pracovníci školy jsou vybaveni pracovním notebookem a tabletem. Škola disponuje 150 žákovskými tablety Apple iPad. Ve škole dále najdeme moderně vybavenou laboratoř chemie-fyziky, PC učebnu, čtenářský koutek, školní kuchyňku a renovované dílny. Od školního roku 2021/2022 jsou součástí nové přístavby také moderní učebna robotiky a informatiky. Naši žáci rovněž využívají v hodinách tělesné výchovy, ale také v mimoškolních zájmových činnostech nafukovací sportovní halu.

Škola se zaměřuje především na kvalitní výuku českého jazyka, matematiky, cizích jazyků a informatiky. Angličtinu vyučujeme od 1. třídy. Od 7. ročníku mají žáci povinně druhý cizí jazyk. Žáci mohou složit Cambridge zkoušky a zvláštní pozornost věnujeme nadaným žákům. 

Ve škole pracuje žákovský parlament, jednou z jeho aktivit je projekt "Participativní rozpočet", který umožňuje žákům podílet se na rozhodování o použití finančních prostředků na zvelebování školy. Žákovský parlament se zapojuje do různých aktivit a pravidelně se věnuje také různým charitativním projektům.

K prezentaci školy a jejich žáků slouží také školní YouTube kanál ZŠ a MŠ Ludgeřovice.

Součástí vize školy je rozvoj nadání a potenciálu našich žáků od mateřské školy přes 1.stupeň až po žáky 2.stupně na základě mnohočetné inteligence podle Gardnera. Ve  škole je zřízen Klub nadaných žáků, jehož cílem je obohacovat nadané žáky a rozšiřovat jejich obzory. Ve spolupráci s Mensou ČR pravidelně pořádáme testování IQ na naší škole. V rámci mimoškolních aktivit také nabízíme našim žákům badatelské lekce, které svou náplní rovněž podporují různé druhy inteligence.