Základní škola a Praktická škola Kutná Hora

  • Základní škola

www.zsaprskh.cz
Na Náměti 417, 28401 Kutná Hora
Ludmila Janoušková
Tel.: 731449726
Tel.: 731449726
spskh@cbox.cz
Člen KSPN

Podpora a vyhledávání nadaných žáků školy ve vzdělávacích oblastech Umění a kultura, Člověk a zdraví a Člověk a svět práce ve vyučovacích předmětech:

  • Hudební výchova
  • Výtvarná výchova
  • Tělesná výchova
  • Pracovní výchova.

Žáky podporujeme formou mimoškolních aktivit, velkou nabídkou kroužků:

  • Hudebně pohybový kroužek
  • Keramický kroužek
  • Rukodělné kroužky
  • Výtvarné kroužky.

 Dále žáky motivujeme účastí na žákovských soutěžích, které jsou vyhlašovány různými subjekty. Zájem a rozvoj žáků je také podporován i návštěvami výstav a spolupráci s Charitou Kutná Hora – Maják v rámci výuky, pravidelnou účastí na „Výtvarných dílnách“.