Základní škola Dobrá, příspěvková organizace

  • Základní škola

www.dobra.cz
Dobrá č. p. 860, 739 51 Dobrá
Mgr. Radka Otipková, ředitelka
Tel.: 
Tel.: 739 661 245
rotipkova@zsdobra.cz
Člen KSPN

Ve výuce nabízíme diferencovaný způsob práce, respektující přístup, využívání pomůcek a pracovních sešitů pro nadané žáky, např.:

Nakladatelství

Co?

Didaktis - Megaknihy

Koumák 1.-5. třída

Šafrán

Píšeme každý den 1. třída                        

 

Čteme s porozuměním každý den 1.-5.

 

+pracovní sešity pro dané ročníky 

 

Čteme a píšeme naučné texty 2.-6.     

 

Tvořivé psaní                                               

 

Dílna čtení se sadou otázek                     

 

Píšeme příběh                 

 

Bádáme každý den                                      

 

Čteme s nečtenáři                                                               

Megaknihy

Encyklopedie pro žáčky

Fragment - Albratosmedia

Vyjmenovaná slova hrou 1 a 2- kvarteto

Multip

Zlomková sada pro žáky

 

Korálky pro násobení

Svět her

SMART Anti virus

 

Rush hour – bláznivá křižovatka

Megaknihy

Pallino Coding Programovací mozaika

 

Radek Pelánek – Šifry pro děti

Alza - Megaknihy

Gravitrax – kuličkové dráhy-základní sada

Podporujeme zapojení žáků do nejrůznějších soutěží: Logická olympiáda, Astronomická olympiáda (zapojení i 5. ročníku), matematické Zlatá cihla, Bobřík informatiky, recitační, pěvecké, konverzační soutěž v anglickém jazyce, šachové, dějepisné, zeměpisné, hudební přehlídky a vystoupení, sportovní soutěže - ve vybíjené, atletické, branné (Wolfram) atd.

Mimo výuku fungují tzv. Koumáci, což je pravidelná aktivita pro žáky 1. stupně, kteří ve skupinách do 12 dětí pracují pod vedením vyučujících několik týdnů na daném tématu. Zájem o tuto formu projevilo 60 dětí. Na 2. stupni v průběhu školního roku nabízíme pro zájemce odpolední dílny se zaměřením na logické myšlení, informatiku, čtenářskou gramotnost, výtvarnou tvorbu, …

S kým škola spolupracuje:

Mensa Česko, FSS Masarykovy Univerzity Brno – projekt Invenio, VŠB Ostrava

rodiče žáků (např. výroba loutek pod vedením rodiče)

Judo Beskydy

Svět techniky Ostrava

firmy v Dobré a okolí (exkurze např. Stolařství p. Vaňka, Veterinární ordinace GALVET MVDr. Galuškové, Autovrakoviště Milata, Knihovna…)

Jak škola spolupracuje s NPI

Ohledně nadaných proběhly konzultace s Ing. Martinou Čaputovou, koordinátorkou pro nadané, NPI ČR s cílem vytvořit vizi školy v oblasti péče o nadané žáky. Účast na setkání koordinátorů nadaných žáků NPI ČR Ostrava.

Kdo jsou koordinátoři podpory nadání, kontakt

Mgr. Svatava Kubeczková, skubeczkova@zsdobra.cz

Příklad dobré praxe

Koumáci – odpolední aktivita pro děti, které mají zájem o tvořivé aktivity, Ve školním roce 2022/2023 se účastnilo 59 dětí z 2. až 5. ročníku. Děti byly rozdělené do 4 skupin, každá skupina si prošla 8 tematickými bloky. V bloku s názvem Přírodovědné pokusy na téma roční období, děti zjišťovaly jak „pije“ rostlina, vytvářely sněhovou bouři či vodní tornádo. Další blok byl pojmenovaný Cestujeme po mapě, v něm jsme pracovali s globusy, s iPady – vyhledávali slova v cizích jazycích, největší nebo nejmenší budovy, hory apod. V bloku Papír se děti seznámily s historií papíru a písma, zjišťovaly nosnost papíru či psaly tajným písmem, leptaly papír. V bloku Emoce a práce s nimi se zaměřily na poznávání sama sebe, dramatizaci různých životních situací, empatii a uvědomění si všech možných emocí. V dalším bloku děti putovaly Vesmírem, kromě povídání o vesmíru, navštívily Muzeum meteoritů ve Frýdku-Místku. V Tvořivém bloku děti pracovaly s hlínou, seznámily se s její historií, vymodelovaly si jednoduchý praktický předmět, který si naglazurovaly. Poté se staly grafiky a naučily se tisk z hloubky a z výšky. V bloku Lidské tělo navštívily přírodovědnou učebnu, kde se potkaly s kostlivcem Pepou, vytvořily si krásné lapbooky a zhlédly odborná videa. Posledním blokem bylo Cestování za zvířátky. V něm se opravdu cestovalo, jelikož jsme navštívili ZOO prodejnu ve Frýdku-Místku, ve které nás vždy krásně uvítala želva Bubla. Závěrečnou hodinu tohoto bloku nám připravila překvapení ve formě programování paní učitelka informatiky. Zde se nám potvrdilo, že pro „koumáky“ je vyučovací hodina velice krátká.

Mezi jednotlivé bloky jsme pro zpestření vložili i hodiny s šiframi, luštěním rébusů a hlavolamů, nezapomněli jsme ani na vánoční díl s názvem Vánoce ve světě, aneb komu nosí dárky koza.  Na konci školního roku děti obdržely upomínkový list se zašifrovanou zprávou.

Co škola nabízí ostatním – stáže, konzultace, lektorování ... (co umíme, co můžeme sdílet, ukázat, naučit jiné)

Nabízíme výměnné stáže zaměřené na práci s nadanými žáky, na výuku matematiky dle prof. Hejného, lektorování zaměřené na diferencovaný způsob práce a tvorbu pracovních listů.