Základní škola Dubňany, příspěvková organizace

  • Základní škola

www.zsdubnany.cz
Hodonínská 925, 696 03 Dubňany
Mgr. Marta Chludilová
Tel.: 518366529
Tel.: 777570275
chludilovamarta@seznam.cz
Člen KSPN

Na škole funguje metodik pro nadané žáky, který je součástí týmu Školního poradenského pracoviště.
Spoluprací s JCMM a Invenio testujeme nadání žáků ve 4. ročníku. Využíváme spolupráce s PPP, kroužky a institucem (ZUŠ, sportovní kluby) abychom odhalili všechny druhy nadání u žáků.

Chceme, aby každý žák zažil úspěch v tom, v čem je dobrý. Nemáme samostatné třídy s pouze nadanými žáky.

Nadaným a šikovným žákům nabízíme rozšíření výuky, účast v kroužcích školní družiny a školního kruhu, soutěžích a olympiádách.

V 6. a 9. ročníku nabízíme žákům volitelné předměty podle jejich zájmů.