Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4, příspěvková organizace

  • Základní škola

http://www.zshalkova.cz/
Hálkova 335/4, 779 00 Olomouc
Mgr. Daniela Vrajová
Tel.: 585519145
Tel.: 731053028
daniela.vrajova@zshalkova.cz
Člen KSPN
Člen KKS
  • Tandemový učitel, který vybírá žáky s nadáním v konkrétním předmětu a pracuje s nimi samostatně- obohacování výuky, mírná akcelerace učiva
  • Projekty a soutěže pro vytipované nadané žáky- matematické, jazykové, přírodovědné
  • Dobrovolné zapojení žáků do soutěže Brloh, Vědeckých pokusů, Logické olympiády a dalších
  • 2. - 5. třída- vybrané děti s nadáním- třídy C- asi 16 žáků
  • Zapojení žáků do projektů, kde si vzájemně předávají své vědomosti a dovednosti- Vědecké pokusy, Žáci učí žáky
  • Žáci devátých tříd jsou patrony dětí z prvních tříd- společné akce a podpora, zvláště na začátku roku
  • Letos se bude konat Dětská konference, kde by děti představily své projekty
  • V páté třídě (nadané děti-C) a devátých ročnících píší žáci Ročníkové práce v rozsahu 15-20 stran na vybrané téma, které pak prezentují před rodiči či ostatními žáky školy
  • Pro nadané žáky organizujeme pravidelně různé exkurze či besedy zaměřené na probírané učivo