Základní škola Hradištko

  • Základní škola

https://www.zshradistko.cz/
Školní 33, 25209 Hradišťko
Monika Hašková
Tel.: 603184935
Tel.: 739205040
nadani@zshradistko.cz
Člen KSPN
Člen SIPON

Jsme škola, která se začala v letošním školním roce více zajímat o to, jakým způsobem  podpořit nadané žáky. Rádi bychom rozvíjeli žáky v jejich silných stránkách, podporovali je a motivovali je k maximálnímu výkonu v tom,  v čem jsou dobří.

Od 7. ročníku mají žáci možnost vybrat si z volitelných předmětů ten, který je pro ně zajímavý. V některých ročnících máme párovou výuku v hodinách matematiky. 

Naše škola se účastní různých soutěží: olympiáda v českém a anglickém jazyce, matematická olympiáda, zeměpisná a dějepisná olympiáda. Každoročně se účastníme soutěže Matematický klokan, Pangea, Piškvorky, Hledáme nejlepšího mladého chemika, Logická olympiáda a recitační soutěže. V letošním školním roce jsme se nově zapojili do soutěže Mladý zemědělec.