Základní škola Karlovy Vary

  • Základní škola

www.zstruhlarska.cz
Truhlářská 19, 36017 Karlovy Vary
Mgr. Hana Janischová
Tel.: 353562283
Tel.: 353562283
zstruhlarska@seznam.cz
Člen KSPN
Škola poskytuje možnost individuální podpory bystrým a nadaným žákům . Zajišťujeme rozvoj individuálních potřeb nadaných žáků v předmětu speciálně pedagogické péče. Vytváříme podmínky pro jejich rozvoj vybavením tříd encyklopediemi, publikacemi a pomůckami na rozvoj talentu a nadání. Podporujeme zapojení nadaných žáků do vědomostních, sportovních i uměleckých soutěží ( matematická, dějepisná, zeměpisná olympiáda, soutěže v AJ, výtvarné, hudební a další). Systematicky vybavujeme učebny moderními pomůckami, interaktivními programy a zařízením odpovídajícím 21. století tak, abychom podpořili motivaci žáků ke vzdělávání. Oceňujeme a prezentujeme jejich úspěchy a výsledky. Hledáme a nabízíme aktivity nad rámec školního vyučování, které slouží k rozvoji dovedností a schopností žáků v odpoledních hodinách ( projekt badatelských dílen, spolupráce se SOŠ - technická angličtina, kroužky školního klubu, spolupráce se sportovními kluby apod.).Podporujeme cíleně osobnostní rozvoj a kompetence žáků prostřednictvím předmětu Etická výchova. Koordinátor péče o nadání: Mgr. Linda Hrochová, e - mail: linda.hrochova@zstruhlarska.cz