Základní škola, Kladno, Pařížská 2249

  • Základní škola

www.zsparizska.cz
Pařížská 2249, 27201 Kladno
Mgr. Bc. Yvona Vítková
Tel.: 312686018
Tel.: 702184381
yvona.vitkova@zskladnoparizska.cz
Člen KSPN
Člen SIPON

Škola vzdělává přibližně z 60% žáků z odlišného kulturního prostředí a s jinými životními podmínkami (cizinci, romští žáci, nízkopříjmové rodiny, žáci s SVP).

 U těchto žáků máme zkušenost, že velké procento z nich není v rodinném prostředí nijak podporováno a přibližně ze 40 – 50% o jejich další vzdělávání rodina nejeví zájem.

Škola aktuálně vzdělává žáky v běžných třídách ZŠ, kde jsou i žáci integrovaní (LMP, PCH, medikovaní - psychiatrické onemocnění, PU, vady řeči). Dále vzdělává žáky ve třídách zřízených dle § 16/9 – třídy pro žáky s LMP, SMR a třídy pro žáky s vadami řeči.

Využíváme možnost i předškolní přípravy a dlouhodobě zřizujeme přípravnou třídu.

Vycházíme z reálných možností žáků – ať již se jedná o jazykovou bariéru, mentální úroveň některých žáků, finanční možnosti rodin apod.

Nejvíce se nám osvědčila podpora žáků v oblasti výchov. Podporujeme je v rámci školních až mezinárodních soutěží (především výtvarná díla), ale také v praktických činnostech (především Vánoční a Velikonoční jarmarky – netradiční materiály, práce se dřevem), dále sportovně vědomostní soutěže, soutěže v rámci primární prevence, ale i finanční gramotnosti v rámci celorepublikových soutěží.

Dále podporujeme žáky ve výběru profesní orientace, neboť značná část z nich nemá v rodině, ani v blízkém okolí žádné pozitivní vzory.