Základní škola Ostrava – Mariánské Hory, Gen. Janka 1208, p. o.

 • Základní škola

https://www.zsgenjanka.cz
Gen. Janka 1208, 709 00 Ostrava
Mgr. Bc. Martin Kolář
Tel.: 602296022
Tel.: 702205337
reditelnazs@zsgenjanka.cz
Člen KSPN

Co nabízíme:

 • Výuku anglického jazyka od 1. ročníku
 • Další cizí jazyk (německý, ruský) od 7. ročníku
 • Kvalifikovanou pomoc členů školního poradenského pracoviště (výchovný a kariérový poradce, speciální pedagog, školní psycholog, sociální pedagog) při nastavování principů práce s nadanými žáky
 • Intenzivní spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou a speciálně pedagogickým centrem při práci s nadanými žáky
 • Podporu moderních a inovativních metod učení, kvalifikovaný pedagogický sbor procházející školeními zaměřenými na moderní technologie (umělá inteligence) a učební postupy (RWCT)
 • Projektovou výuka
 • Kmenové i odborné učebny vybavené moderní audiovizuální technikou a pomůckami (robotika, tablety)
 • Rodinné zázemí na pracovišti Klicperova (menší kolektivy do 15 žáků, nově zařízení odborné učebny s nejmodernějšími pomůckami)
 • Snídaňové kluby
 • Bohatou nabídku kroužků a volitelných předmětů (fiktivní firmy, filatelistický kroužek, ZOO kroužek, sportovní hry, školní pěvecký sbor)
 • Pestrou nabídku činností školní družiny (Šikovné ručičky, kroužek Kreativ, tanec, dětská jóga, dramatický kroužek)
 • Možnost zapojení do činnosti školního parlamentu (předkládání návrhů řediteli školy, organizace akcí a projektových dnů pro spolužáky a děti z mateřských škol)
 • Nově zrekonstruovanou školní zahrada s ekologickou učebnou
 • Zapojení do projektu Talentmanagement pro rok 2024, budování talentového centra, provedení vstupního testování žáků 1.–5. tříd
 • Možnost účastnit se soutěží v jednotlivých předmětech a disciplínách dle zájmu a nadání
 • Ozdravné pobyty pro žáky 3. a 7. tříd, adaptační pobyty v Chorvatsku pro budoucí prvňáčky (spolupráce s Úřadem městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky)

Spolupráce s dalšími institucemi:

 • Ostravská univerzita – jsme fakultní škola, spolupráce na projektech v rámci vzdělávací politiky
 • Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
 • Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, p. o.
 • Janáčkova konzervatoř
 • ZOO Ostrava
 • Policie ČR a Městská policie Ostrava
 • Hasičský záchranný sbor
 • Centrum Anabell
 • Renarkon
 • OZO
 • ČEZ
 • Česká spořitelna, TIETO, ČNB
 • Dolní oblast Vítkovice – Velký svět techniky
 • Planetárium Ostrava
 • Galerie výtvarného umění v Ostravě
 • Městská knihovna Ostrava
 • Divadlo loutek Ostrava, Národní divadlo moravskoslezské