Základní škola PRIGO, s.r.o.

  • Základní škola

http://www.prigo.cz/
Přihlášení
Mojmírovců 1002/42, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory
Ing. Zdeňka Maralíková
Tel.: 000000000
Tel.: 603375236
zdenka.maralikova@prigo.cz
Člen KSPN

Klíčovým úkolem naší základní školy je zajistit spokojený život vašeho dítěte a podporovat jeho všestranný rozvoj vhodným mixem školních a mimoškolních vzdělávacích aktivit. V případě diagnostiky určitého talentu dětí v některé z oblastí, rozvíjíme jejich předpoklady k dalšímu studiu. Naším záměrem je zejména rozvoj schopností těchto nadaných dětí a k tomu využíváme vyškolených pedagogů a psychologů. Prostředkem je také individuální přístup ke každému jedinci. Cílem školy tedy není jen rozvoj vědomostí, ale celé osobnosti dítěte. Škola klade velký důraz na podporu sociálních a emocionálních schopností, které bývají v některých případech slabší stránkou talentovaných dětí. Učíme je poznat jejich přednosti a případné slabiny změnit k lepšímu. Také je učíme lépe zvládat stres, který přináší každá výjimečnost.

Střední škola PRIGO, s.r.o.

Lékařské a přírodovědné gymnázium PRIGO, s.r.o.

Jazykové a humanitní gymnázium PRIGO, s.r.o.

https://www.prigo.cz/

Všechny školy spolu navzájem spolupracují a uplatňují naše principy PriorityGO https://www.prigo.cz/prioritygo/.