Základní škola Sokolov, Švabinského

  • Základní škola

https://www.6zs-sokolov.cz/
Švabinského 1702, 35601 Sokolov
Mgr. Lenka Černá
Tel.: 352623645
Tel.: 731410486
cerna@6zs-sokolov.cz
Člen KSPN
Člen KKS

Škola spolupracuje s Mensou a od roku 2022 je lektorským centrem výuky chemie pro pedagogy škol sokolovského okresu. Výuka probíhá zážitkově, projektově a badatelsky.
Při škole pracuje plně specializované školní poradenské pracoviště, které nabízí široké služby v rámci prevence a boje se školním neúspěchem.
Škola je zapojena do několika projektů MŠMT a ESF díky kterým jsou zajištěny pozice školního psychologa, školních asistentů, koordinátora inkluze a speciálních pedagogů.
Na škole pracuje žákovský parlament, smíšený školní pěvecký sbor, nabízíme širokou škálu zájmových kroužků, realizujeme příměstské tábory a podílíme se na životě města Sokolov spoluprací se seniory.

Ve škole je zřízeno nové komunitní centrum, které slouží pro odpočinek jak žáků, tak i pedagogů.
Škola dosahuje stabilně výborných výsledků v předmětových a sportovních soutěžích, což se odráží v přijímání žáků na střední školy.
Škola disponuje širokým zázemím, jako je přípravná třída, školní družina, dvě tělocvičny, multifunkční hřiště, bazén a školní zahrada.
Škola má vlastní logo a školní hymnu.