Základní škola Zlín, tř. Svobody 868

  • Základní škola

http://zsmalenovice.cz/
tř. Svobody 868, 763 02 Zlín – Malenovice
Jančíková Zdeňka
Tel.: 774106119
Tel.: 577104411
jancikova@zsmalenovice.cz
Člen KSPN
Člen KKS
*Škola zřizuje speciální třídy pro studijní skupiny mimořádně nadaných dětí a třídy s rozšířenou výukou matematiky a anglického jazyka. Žákům je nabízena účast na olympiádách a docházení do různých kroužků zaměřených na rozvoj talentu. Pro rodiče škola nabízí mimo jiné přednášky zaměřené na problematiku nadání. Škola spolupracuje s Mensou ČR.