Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní

  • Vysoká škola

www.detskatechnickauniverzita.cz
Univerzitní 8, 301 00 Plzeň
Eva Krauzová
Tel.: 377638020
Tel.: 775198801
krauzeva@fst.zcu.cz
Člen KSPN

Projekt si klade za cíl vytvořit a rozvíjet volnočasovou aktivitu pro děti ZŠ a víceletých gymnázií. Každý týden probíhají 1x týdně na Fakultě strojní a na pobočce v Klatovech kroužky pro děti, které jim přibližují oblast techniky a prostředí univerzity. Současně je snahou ukázat dětem dnešní výrobní podniky, které dnes nabízí čisté, moderní prostředí pro své zaměstnance. Děti také navštíví Techmanii nebo Centrum robotiky, kde pro ně bude připraven odpolední program . Projekt vytváří a realizuje systém kroužků, který budou moci děti navštěvovat od 2. až po 9. třídu a v ideálním případě každý rok.

Myšlenkou Dětské technické univerzity je přilákat žáky základních škol ke studiu technických oborů na středních školách a v ideálním případě k pokračování na technických fakultách ZČU v Plzni.