ZŠ a G Opengate, Říčany

  • Základní škola

  • Gymnázia

https://www.opengate.cz/
Říčany, 0 Říčany
Marta Natálie Balogová
Tel.: 323616429
Tel.: 323616429
balogova@opengate.cz
Člen KKS

Ve spolupráci s kolegy ve školním poradenském centru, škola poskytuje propracovaný model personalizované podpory rozvoje talentu a nadání napříč všemi věkovými skupinami a předměty. Tento projekt a jeho metodika, poskytuje podporu rozvoje talentu a nadání, ale i podporu nadšení a motivace ke studiu a celoživotnímu vzdělávání. Systematická a cílená péče se realizuje prostřednictvím školní sítě podpory rozvoje talentu a nadání. V této síti je celostně propojená školní výuka, školní koleje a mimoškolní aktivity. Personalizovaná podpora je pak poskytována formou všech typů diferenciace. Systematický přístup k realizaci diferenciace a na míru šité péče o rozvoj a vzdělávání studenta, vyžaduje cílenou spolupráci se všemi pedagogy, předmětovými komisemi i vychovateli na kolejích. Prioritou je profesionální pedagogický růst všech zúčastněných. I toto je součástí podpory učitelů k uplatňování individuálního přístupu, flexibility, kreativity učitele a celoživotního vzdělávání. Pedagogové využívají české a zahraniční metodické zdroje a uplatňují metodiku pro práci se studenty s dvojí výjimečností. Na škole Open Gate se snažíme povzbudit nadšení a motivaci k převzetí zodpovědnosti za vlastní vzdělávání u každého jednotlivce především interaktivním metodami, praktickými aktivitami, rozvojem badatelské metody, zkoumáním, důrazem na dovednosti spojené se správnou formulací badatelské otázky, rozvojem schopností vést odbornou debatu a diskusi, projektovou výukou a rozvíjením kritického myšlení. Součástí personalizované péče je zapojování studentů do českých i zahraničních soutěží, stáží, spolupráce s vědeckými, odbornými institucemi a charitativním organizacemi. Rozvoj akademického potenciálu studentů se děje souběžně s podporou rozvoje talentu a nadání v oblasti sociálních dovedností a všech forem kvalitní mezilidské interakce a komunikace.

*