ZŠ a MŠ Bohuslavice u Zlína

  • Mateřská škola

  • Základní škola

https://www.zsms-bohuslaviceuzlina.cz/
Bohuslavice u Zlína 221, 76351 Bohuslavice u Zlína
Lenka Vavrušová
Tel.: 577991006
Tel.: 733508680
lenka.vavrusova@seznam.cz
Člen KSPN
Člen KKS
*Malotřídní škola nabízí širokou nabídku zájmových kroužků zaměřených na intelektový rozvoj, jako například angličtinu, informatiku, logiku a deskové hry, ale i hudební a výtvarné kroužky. Žáci jsou vedeni k samostatné práci, práci ve skupině i k práci na projektech formou projektového vyučování, mají také možnost účastnit se školních i okresních soutěží. Škola je zapojena do Zlínské sítě podpory nadání.