ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, p.o.

  • Mateřská škola

  • Základní škola

https://www.zs-brezinova.cz/
Březinova 1383/52, 700 30 Ostrava-Zábřeh
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D.
Tel.: 596784375
Tel.: 596784375
reditel@zs-brezinova.cz
Člen KSPN
výuku angličtiny od 1. ročníku pro žáky 1. ročníku nabízíme klasické metody výuky, tak ji prvky alternativních metod výuky (genetická metoda čtení, matematika profesora Hejného) druhý cizí jazyk od 6. ročníku (NJ) individuální práci s talentovanými žáky (talentmanagement) zájmové kroužky a aktivity uměleckého, přírodovědného i sportovního charakteru ve spolupráci s našimi učiteli a ostravskými sportovními kluby (IT a robotika, výtvarné činnosti, modelářský kroužek, pěvecký kroužek, atletika, judo, házená) zapojení žáků do soutěží na různých úrovních (od školní, přes městskou, okresní, krajskou až po celostátní) spolupráce s organizacemi na výuce i mimoškolních aktivitách: Divadlo loutek Ostrava, knihovny, Policie České republiky, Městské policie Ostrava, Ostravská univerzita, Vysoká škola báňská – Technická univerzita, Svět techniky a Dolní oblast Vítkovic, AHOL, Střední průmyslová škola - Zengrova