ZŠ a MŠ Svatoplukova

  • Základní škola

https://www.zssvatoplukova.cz/
Svatoplukova 11, 77900 Olomouc
Mgr. Jiří Vymětal
Tel.: 585425644
Tel.: 585411539
jiri.vymetal@zssvatoplukova.cz
Člen KSPN
Člen KKS

Nadané a mimořádně nadané děti mají 1x týdně „barevné“ hodiny MA a ČJ v rámci ročníkového vyučování. V mimoškolní oblasti výuky máme kroužek logiky Hlavolam (3., 4., 5. třída) a Hlavolam junior (2. třída).

Díky dlouhodobé spolupráci s FSS MU Brno a jejich diagnostického systému Invenio jsme v rámci pilotního a ostrého testování identifikovali napříč 1. stupněm děti s různou oblastí nadání. Další identifikace probíhá ve spolupráci samozřejmě s PPP a na základě pozorování pedagogů působících ve třídě.

Pro tyto děti realizujeme 1x týdně „barevné hodiny“. Barevná hodina MA je sdružená pro 2. a 3. ročník (18 dětí), pro 4. a 5. ročník (12 dětí)  a barevná ČJ pro 3. a 4. ročník (15 dětí). Obsazení hodin je proměnné a vychází z potřeb dětí. Mimo to probíhají 1x měsíčně hospitace školního koordinátora pro nadané ve třídách 1. stupně za účelem monitoringu nadaných dětí.

Vedle barevných hodin probíhají ve volném čase 1x týdně 2 dobrovolné kroužky logiky a badatelství - Hlavolam a Hlavolam junior podle věku dětí.

Náplní těchto aktivit (barevné hodiny a kroužky) je podpora a osobnostní rozvoj nadaných dětí vycházející z jejich zájmů, prohlubování oblastí, získávání nových poznatků a vědomostí.