ZŠ Brno, Jana Babáka 1, přísp. org.

  • Základní škola

https://www.zsbabak.cz/
Jana Babáka 1, 61600 Brno
Lada Novotná ( zást. řed. pro 1. stupeň )
Tel.: 541211986
Tel.: 776740091
lada.novotna@zsbabak.cz
Člen KSPN

Pedagogové, kteří mají ve třídě nadané žáky se snaží rozvíjet jejich schopnosti formou konkrétních projektů, náročnějších pracovních listů, zařazováním nadstandardních úkolů do výuky.  V letošním školním roce jsme rozšířili výuku informatiky již od 4. ročníku, do výuky zařazujeme práci s robotickými stavebnicemi a podle úrovně a nadání žáků volíme metody a formy práce..

V rámci „inkluze“ jsou na pedagogy kladeny velké nároky a rozvoj nadaných žáků by neměl být pouze okrajový. Proto bychom se chtěli v této oblasti nadále vzdělávat.