ZŠ Jungmannovy sady Mělník

  • Základní škola

www.zsjungsady.cz
Tyršova 93, 27601 Mělník
Miroslava Bělochová
Tel.: 315622060
Tel.: 737739045
belochovam@zsjungsady.cz
Člen KSPN

Badatelský kroužek Zkumavka pro žáky 1. stupně

V kroužku pracujeme jednou týdně po dobu dvou hodin s deseti nadanými žáky.

Žáci řeší většinou úlohy chemického charakteru a pracují experimentálně ve školní laboratoři nebo ve fyzikální učebně vymýšlejí a řeší různé úlohy s fyzikální problematikou.

Podpora nadaných v hodinách přírodních věd na druhém stupni

Se žáky je pracováno přímo v hodinách fyziky a chemie. Zde uvádím konkrétní příklady naší práce:

Žákům je většinou zadána práce rozšiřující dané učivo se zaměřením na mezipředmětové vztahy. Například řeší fyzikální úlohu v souvislosti s biologií, s historickými a geografickými souvislostmi.

Další možností, kterou využíváme, je zadávání a zpracování laboratorních prací v angličtině.

Žáci využívají též Moodle, kde mají uloženo spoustu speciálně vytvořených příkladů právě pro nadané.