ZŠ Máj II

  • Základní škola

www.zsmaj2.cz
M. Chlajna 23, 370 05 České Budějovice
PaedDr. Marie Nedvědová
Tel.: 385344629
Tel.: 385344629
kancelar@zsmaj2.cz
Člen KSPN

Školní vzdělávací program českobudějovické ZŠ Máj II nese jméno Škola porozumění.

Jednou z priorit školy je intenzivní péče o žáky mimořádně nadané a nadané.

V roce 2005 byla otevřena třída – první v ČR – s péčí o rozvoj mimořádného nadání žáků.

V současné době pracuje škola s těmito dětmi ve třídách i ve skupinách.

Péče ve vyučování je doplněna zájmovou činností.