ZŠ Odry, Komenského 6, p.o.

  • Základní škola

http://www.komenska.com/
Komenského 609/6, 74235 Odry
Mgr. Radek Hendrych (ředitel školy); Mgr. PEtra Navrátilová (koordinátorka podpory nadání)
Tel.: 556 730 237
Tel.: 608 625 762
radek.hendrych@komenska.com; petra.navratilova@komenska.com
Člen KSPN

Již od roku 2019 škola organizuje „skupiny podpory nadání“ pro žáky, kteří jsou o něco napřed myšlením i vědomostmi. Tyto děti mají chuť zabývat se náročnějšími úkoly, nalézat více způsobů řešení, hravou a poutavou formou rozšiřovat své znalosti. Schopnosti šikovných dětí jsou rozvíjeny v hodinách vyčleněných pro práci se šikovnými Koumáky. Takto se děti setkávají nejen s netradičními úkoly, které vycházejí obsahově z náplně školního kurikula, ale i úkoly, které podpoří rozvoj jejich možných potenciálů.

K doposud probíhající výuce ve třetích, čtvrtých a pátých třídách byla ve školním roce 2021/22 zahájena výuka zahrnující podporu nadaných dětí v prvních a druhých třídách a dále i v šestém ročníku. Tyto děti navštěvují jednu hodinu jazyka českého a jednu hodinu matematiky týdně, pro třetí až šesté třídy je to ještě navíc hodina anglického jazyka. Žáky vybírají třídní učitelé ve spolupráci s koordinátorkou nadání a školním poradenským pracovištěm.

Dětem jsou nabídnuty rozšiřující úlohy, které prohlubují znalosti. V jazyce českém jsou to zajímavé texty a úryvky rozvíjející jejich jazykový potenciál, čtenářskou gramotnost, paměť, složitější myšlenkové operace. V hodinách matematiky se nabízí možnost využít řady úloh a cvičení v pracovních listech, přičemž někdy tyto úlohy mají více možností řešení. Snahou je, aby byla podpořena tvořivost dětí. Součástí náplně pro děti v těchto hodinách je práce s problémovými úlohami, jež dětem umožní využít řadu doposud získaných poznatků
v nových, jiných situacích. Cílem výuky ve skupinách „šikovných“ dětí je efektivně realizovat předpoklady jejich nadání a talentů. Souběžně s přímými výukovými aktivitami pracuje na škole skupina pedagogů, psycholog a speciální pedagog.  Ti přispívají k organizaci výukového procesu ve skupinách nadaných dětí. Dva roky na naší škole jako další podpůrnou aktivitu realizujeme odpolední setkání " Veselá věda". Pravidelně naše žáky připravujeme na různé " nepovinné soutěže" jako např. Genius Logicus, logická olympiáda BRLOH, soutěž Pangea, Prezentiáda, soutěž Bádám, bádáš, bádáme, Piškvorky  apod.       V letošním roce na škole vznikl odpolední šachový klub.

Se systémem skupin podpory nadání chceme i nadále pokračovat a pevně doufáme, že nová strategie vzdělávání 2030+ nám v této práci pomůže a přinese i nové další možnosti."