Základní škola Opava, Boženy Němcové 2, příspěvková organizace

  • Základní škola

http://www.zsbnopava.cz/
Boženy Němcové 1317/2, 74601 Opava-Předměstí
Mgr. Ivana Lexová
Tel.: 000000000
Tel.: 603573902
lexova@zsbnopava.cz
Člen KSPN

Máte doma MiND dítě? Je váš potomek zvídavý, kreativní, intenzivní, nestandardní, má divergentní myšlení, nekonformní jednání, rád experimentuje,…?

Zavádíme od 1. 9. 2022 do výuky žáků budoucích 1. tříd obohacující hodiny pro žáky nadané a mimořádně nadané (MiND). Rozšíření výuky bude probíhat v rámci projektu Podpora škol vzdělávajících nadané a mimořádně nadané děti a žáky na základě screeningu intelektového nadání dítěte v rámci zápisu do 1. tříd. Rodičům nadaných dětí bude následně nabídnuta diagnostika IQ a intelektového nadání v prostředí školy a zařazení dítěte do obohacujících hodin. Cílem školy je spokojenost a úspěch MiND dítěte a rozvoj nadání s důrazem na propojení kognitivních schopností, sociálně-emočních dovedností, měkkých dovedností a talentu.