ZŠ Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, p.o.

 • Základní škola

http://www.zsprovaznicka.cz/
Přihlášení
Provaznická 64/831, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Mgr. Libuše Přikrylová, Mgr. Petra Stašková, Ing. Hana Šabršulová
Tel.: 596789850
Tel.: 736609032
zsprovaznicka@seznam.cz
Člen KSPN
 • výuku AJ a práce na PC od 1. ročníku
 • tzv. digitální hnízda ve třídách (notebooky s připojením na internet pro práci žáků ve výuce)
 • další cizí jazyk od 7. roč. (ruský, francouzský, německý)
 • široký výběr volitelných předmětů (konverzace v AJ, RJ, FJ, informatika, literární, sportovní, ekologický aj.)
 • projektovou výuku, progresivní metody učení
 • organizaci tématických odpolední ( exkurze, pokusy, soutěže, vzdělávací dílny, besedy s odorníky aj.)
 • kvalifikovanou pomoc speciálního pedagoga nadaným žákům i žákům se speciálními poruchami učení
 • využití školního informačního centra s nadstandartně vybavenou knihovnou s celodenním provozem a programem do 18,00 hod. - zdarma 
 • příjemné a podnětné prostředí, spolupracující atmosféru
 • kmenové i odborné učebny vybavené moderní audiovizuální technikou (interaktivní tabule, noteboky, vizualizéry, dataprojektory aj.)
 • velkou školní zahradu s naučnou stezkou, skleníkem, ekologickou učebnou, učebnou v přírodě
 • školní poradenské pracoviště
 • školní jídelnu s možností dietní a bezlepkové stravy
 • bohatý program ve školní družině
 • velký výběr kroužků
 • odpolední a víkendové akce ve spolupráci s rodiči - zájezdy do zahraničí, cyklovýlety, lyžařské zájezdy, turiskika, pasování prvňáčků, akce s posezením u táboráku 
 • mezinárodní spolupráci a výjezdy do zahraničí v rámci projektu Comenius (Polsko, Slovensko, Turecko)
 • ozdravné pobyty, výuku plavání ve 2. a 3. roč., lyžařské výcvikové kurzy
 • zapojení do mnoha projetů od městských až po mezinárodní
 • netradiční trávení přestávek – hrací koutky, ping-pong, stolní fotbal, knihovna, za příznivého počasí pobyt na školním hřišti
 • automat na mléčné výrobky, /ovoce a zeleninu - zdarma/
 • spolupracujeme s pedagogicko psychologickou poradnou a dalšími institucemi:
  • Pedagogická fakulta Ostravské univerzity
  • Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
  • Science centrum Ostrava
  • nakladatelství Fraus
  • Mensa ČR
  • Výuku doplňují akce různých institucí dle aktuální nabídky
  • Divadlo moravskoslezské, loutkové, ostravská kina
  • Hvězdárna a planetárium Ostrava
  • ZOO Ostrava
  • FAUST, Renarkon
  • Městská policie, Hasičský záchranný sbor, Červený kříž
  • Tereza, VITA, OZO, ČEZ
  • Lesní škola
  • SCIO