ZŠ T. G. Masaryka Štětí

  • Základní škola

http://www.zstgm-steti.cz/
9. května 444, 41108 Štětí
PhDr. Bc. Gabriela Hrušková
Tel.: 416812326
Tel.: 731418225
gabriela.hruskova@zstgm.steti.cz
Člen SIPON
Základní údaje o činnosti Cílové skupiny, se kterými talentcentrum pracuje: žáci základní školy Rozsah působnosti: regionální Typ talentcentra: vzdělávací Zaměření oborové: základní vzdělávání Typy aktivit či služeb, které talentcentrum poskytuje: základní a zájmové vzdělávání Podrobný popis činnosti Podrobný popis činnosti a aktivit Jsme školou spolupracující s Mensou ČR. V běžné výuce má každý učitel k dispozici nadstandardní úlohy, logické hry a další pomůcky pro žáky, kteří jsou rychlejší, bystřejší a potřebují individuální přístup. 1. stupeň využívá ve výuce Montessori pomůcky, které jsou velmi oblíbené. Žákům na 2. stupni nabízíme devět volitelných předmětů, které mohou vybírat dle svého zájmu a zaujetí. V 7. ročníku mají žáci zařazen povinný předmět finanční gramotnost. V hodinách matematiky zařazujeme do klasické výuky metody a interaktivní učebnice profesora Hejného, používáme tangramy, desky Logico Picollo, geodesky, luštíme řady čísel, obrázkové rovnice a další. Od školního roku 2018/2019 začínáme od 1. ročníku vyučovat matematiku metodou dle profesora hejného a splývavé čtení SFUMATO. Vzdělávání v 1. ročníku bude probíhat na principu programu "Začít spolu". Učitelé jsou metodicky vedeni k využívání inovativních metod, v hodinách je využívána skupinová a párová práce žáků, zařazujeme I projektovou výuku. Naši žáci se účastní vědomostních, kreativních a sportovních soutěží, hrají Abaku ligu, úspěšní jsou i v krajských kolech olympiád. V rámci rozvoj nadání nabízíme 17 zájmových útvarů (robotika, elektronika, matematika hrou, klub deskových a logických her, NETVOR, florbal, atletika, gymnastika, angličtina, sportovně pohybové hry, výtvarné tvoření, keramika, aerobic, holčičí cvičení, informatika, mediální kroužek, první pomoc). Pořádáme projektové dny ve spolupráci s technickým klubem, dále pak workshopy se střední školou ve Štětí. Spolupracujeme se ZUŠ Štětí, pořádáme společné výstavy, tvoření a společné vzdělávání pedagogů. Pravidelně každý měsíc pořádáme víkendové aktivity pro naše žáky (cyklovýlety, halloween, vánoční tvoření, atletické závody, karneval, trampolíny, olympiádu opiček). Pedagogy podporujeme v dalším vzdělávání, které se zaměřuje na práci s nadanými žáky, hodnotové vzdělávání, kritické myšlení a další.Realizační tým a externí spolupracovníci podílející se na pravidelné činnosti talentcentra Gabriela Hrušková - ředitelka školy, Alena Francová - učitelka matematiky, vedoucí klubu pro nadané, Veronika Nováková - učitelka 1. stupně, vedoucí deskových a logických her Popis odbornosti a kompetencí realizačního týmu a dalších zdrojů, které je talentcentrum schopno zajistit Absolvování DVPP zaměřené na nadané žáky, pořádání workshopů, inovativní metody a formy práce, pořádání akcí nad rámec základního vzdělávání. Úzká spolupráce a nadstandardní vztahy s PPP Roudnice n. L. a Litoměřice, se SPC Litoměřice. Spolupráce s dalšími subjekty a jednotlivci DDM Štětí, Technický klub Litoměřice, VOŠ a SŠ obalové techniky Štětí, Mensa ČR, PF UJEP Ústí n. L. Dosažené úspěchy a ocenění práce s talenty Úspěchy v krajských kolech olympiád, finanční podpory projektů zpracovaných pro rozvoj nadání. Referenční osoby Zřizovatel město Štětí, rodiče našich žáků, Bc. Jiří Rudolf, PhDr. Jiří Konvalinka, ČŠI Ústí nad Labem Finanční náročnost účasti cílových skupin cílová skupina má aktivity zdarma