ZŠ Vsetín Rokytnice

  • Základní škola

https://zsrokytnice.cz/
Rokytnice 436, 75501 Vsetín
Dita Homolková
Tel.: 571412772
Tel.: 733678887
dita.homolkova@zsrokytnice.cz
Člen KSPN
Člen KKS
*Škola spolupracuje s Mensou, žáci mají možnost navštěvovat Klub Mensa, který při škole funguje. Žákům je poskytnuta vyšší hodinová dotace přírodovědných oborů a nácvik praktických dovedností formou laboratorních prací nebo projektové činnosti.