Organizace

Organizace poskytující aktivity vhodné pro odhalení a rozvoj nadání.

Zlínský kraj, odbor školství, mládeže a sportu

*

Česká školní inspekce

Státní správa a samospráva, KSPN KKS
Česká školní inspekce je organizačně členěna na ústředí se sídlem v Praze a 14 inspektorátů v souladu s krajským uspořádáním České republiky.

KÚPK

Jedním z orgánů kraje je krajský úřad. Krajský úřad vykonává přenesenou působnost s výjimkou věcí, které jsou zákonem svěřeny zastupitelstvu nebo zvláštnímu orgánu.

NÚV - Sekce pedagogicko-psychologického poradenství

Státní správa a samospráva, SIPON
DVPP, metodické vedení, tvorba diagnostických nástrojů

KÚ - Administrativní a školící centrum

*

ČŠI - krajský inspektorát Karlovy Vary

Státní správa a samospráva, KSPN KKS
*

Česká školní inspekce

Státní správa a samospráva, KSPN KKS SIPON
*

Krajský úřad Středočeského kraje

Státní správa a samospráva, KSPN
*

Magistrát hl.m.Prahy, Odbor školství a mládeže, Jungmannova 35/29111 21 Praha 1

Státní správa a samospráva, KSPN KKS
*

ČŠI Pardubice

Státní správa a samospráva, KSPN
*