Organizace

Organizace poskytující aktivity vhodné pro odhalení a rozvoj nadání.

Nadace pro podporu vzdělávání a vědy

Státní správa a samospráva, KSPN
Nadace města České Budějovice pro podporu vzdělávání a vědy

Zlínský kraj, odbor školství, mládeže a sportu

*

Česká školní inspekce

Státní správa a samospráva, KSPN KKS
Česká školní inspekce je organizačně členěna na ústředí se sídlem v Praze a 14 inspektorátů v souladu s krajským uspořádáním České republiky.

Krajský úřad Plzeňského kraje

Státní správa a samospráva, KSPN KKS SIPON
Plzeňský kraj podporuje ze svého rozpočtu také nadané žáky. Nejvíce prostředků vynakládá na realizaci projektu Střediska služeb školám, Plzeň, Částkova 78 „Podpora talentovaných žáků v Plzeňském kraji“.

NÚV - Sekce pedagogicko-psychologického poradenství

Státní správa a samospráva, SIPON
DVPP, metodické vedení, tvorba diagnostických nástrojů

KÚ - Administrativní a školící centrum

*

ČŠI - krajský inspektorát Karlovy Vary

Státní správa a samospráva, KSPN KKS
*

Česká školní inspekce

Státní správa a samospráva, KSPN KKS
*

Krajský úřad Středočeského kraje

Státní správa a samospráva, KSPN
*

Magistrát hl.m.Prahy, Odbor školství a mládeže, Jungmannova 35/29111 21 Praha 1

Státní správa a samospráva, KSPN KKS
*