Organizace

Organizace poskytující aktivity vhodné pro odhalení a rozvoj nadání.

Statutární město Ostrava

Státní správa a samospráva, KSPN KKS
Statutární město Ostrava vypisuje každoročně výzvu/program na podporu vzdělávání a talentmanagementu. Program je realizován za účelem rozvoje zejména technických a přírodovědných oblastí, čtenářské a matematické gramotnosti, systematickou podporu nad...

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Státní správa a samospráva, KSPN KKS

Statutární město Liberec

Odbor školství a sociálních věcí

KÚ LK

Státní správa a samospráva, KKS
Oddělení mládeže, sportu a zaměstnanosti - talentované a nadané děti a mládež, soutěže, dotace.

Krajský Úřad Pardubického kraje

Státní správa a samospráva, KSPN KKS

Krajský úřad Vysočina

Státní správa a samospráva, KSPN KKS
Krajský úřed Vysočina

Nadace pro podporu vzdělávání a vědy

Státní správa a samospráva, KSPN
Nadace města České Budějovice pro podporu vzdělávání a vědy

Zlínský kraj, odbor školství, mládeže a sportu

*

Česká školní inspekce

Státní správa a samospráva, KSPN KKS
Česká školní inspekce je organizačně členěna na ústředí se sídlem v Praze a 14 inspektorátů v souladu s krajským uspořádáním České republiky.

Krajský úřad Plzeňského kraje

Státní správa a samospráva, KSPN KKS SIPON
Plzeňský kraj podporuje ze svého rozpočtu také nadané žáky. Nejvíce prostředků vynakládá na realizaci projektu Střediska služeb školám, Plzeň, Částkova 78 „Podpora talentovaných žáků v Plzeňském kraji“.