Organizace

Organizace poskytující aktivity vhodné pro odhalení a rozvoj nadání.

PSP

Státní správa a samospráva, KSPN
*

Česká školní inspekce

Státní správa a samospráva, KSPN KKS
*

Česká školní inspekce

Státní správa a samospráva, KSPN KKS
*

KÚ Jihočeského kraje

Státní správa a samospráva, KSPN KKS
*