Organizace

Organizace poskytující aktivity vhodné pro odhalení a rozvoj nadání.

KÚ Jihočeského kraje

Státní správa a samospráva, KSPN KKS
*