Organizace

Organizace poskytující aktivity vhodné pro odhalení a rozvoj nadání.

biocev Vestec

*

Vědeckotechnický park Roztoky

*

Hvězdárna a planetarium Plzeň

Organizace, vlastnící astronomickou techniku, pomocí které dokáže nahlédnout do blízkého i vzdáleného vesmíru, a předvést zájemcům fascinující svět kolem nás.

ÚTAM AV ČR, v. v. i., Centrum excelence Telč

Vědecké,
Centrum Telč studuje materiály, konstrukce a sídla, zejména historická, a je vybaveno jedinečnou infrastrukturou pro získávání základních poznatků i pro ověření aplikačního a inovačního potenciálu nově vyvinutých technologií diagnostiky, prodlužování...

Muzeum východních Čech v Hradci Králové

*

Sdružení moravských pracovišť AV ČR

*

RECETOX MU

*

CEITEC VUT

*

Centrum MU pro rozvoj nadaných dětí v Jm kraji (Nadané děti)

Vysoká škola, Vědecké, KSPN SIPON
- Diagnostika nadaných dětí, poradenství rodičům těchto dětí - Vzdělávání pedagogů, psychologů a speciálních pedagogů v práci s nadanými dětmi formou konferencí, seminářů a workshopů - Vzdělávání pregraduálních studentů psychologie v tématu nadání ...