Organizace

Organizace poskytující aktivity vhodné pro odhalení a rozvoj nadání.

Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i.

ÚŽFG AVČR se primárně zabývá základním výzkumem v oblasti fyziologie, genetiky, ekologie a evoluční biologie. Intenzivně se věnujeme vytváření předpokladů pro uplatnění našich výsledků v medicíně, ekologii a zemědělství a přiblížení našich výsledků ...

ÚFCH J.Heyrovského - vzdělávací programy pro zájemce o přírodní vědy

Ústav fyzikální chemie J.Heyrovského AV ČR je vědecké pracoviště bádající v oboru fyzikální chemie s dlouholetou tradicí ve vzdělávání studentů a žáků v oboru přírodních věd.

biocev Vestec

*

Vědeckotechnický park Roztoky

*

Hvězdárna a planetárium Plzeň

Organizace, vlastnící astronomickou techniku, pomocí které dokáže nahlédnout do blízkého i vzdáleného vesmíru, a předvést zájemcům fascinující svět kolem nás.

ÚTAM AV ČR, v. v. i., Centrum excelence Telč

Vědecké,
Centrum Telč studuje materiály, konstrukce a sídla, zejména historická, a je vybaveno jedinečnou infrastrukturou pro získávání základních poznatků i pro ověření aplikačního a inovačního potenciálu nově vyvinutých technologií diagnostiky, prodlužování...

Muzeum východních Čech v Hradci Králové

*

Sdružení moravských pracovišť AV ČR

*

RECETOX MU

*

CEITEC VUT

*