Organizace

Organizace poskytující aktivity vhodné pro odhalení a rozvoj nadání.

Dům dětí a mládeže Telč

Středisko volného času, KKS SIPON
pravidelná zájmová činnost, nahodilá činnost a letní dětské tábory

Radovánek

Středisko volného času, KSPN KKS SIPON
Oblast zájmového a neformálního vzdělávání, organizace kroužků, klubů a výukových programů v oblasti environmentálního vzdělávání, technických dovedností, kreativních a keramických a oblasti přírodních věd. Organizace pobytových, rekreačních a táboro...

DDM Astra Zlín

Středisko volného času, KSPN KKS SIPON
*

Klub nadaných dětí při DDM Bílina (KND)

Středisko volného času,
*

Technický klub mládeže Litoměřice

Středisko volného času, KSPN SIPON
Celoroční činnost v odborných sekcích, pořádání soutěží a vzdělávacích akcí, přednášková činnost, účast na soutěžích v oblasti jednotlivých odborností na regionální, krajské i celorepublikové úrovni. Spolupráce se školami a firmami v regionu. Budován...

Dům dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Ústí nad Labem, Velká Hradební 19, 400 01 Ústí n.L.

Ústí n.L. 0
Středisko volného času,
*

DDM hl.m.Prahy, Karlínské nám. 7, Praha 9

Středisko volného času, KSPN
*

DDM, Stanice techniků

Středisko volného času, KSPN
*

DDM, Stanice přírodovědců

Středisko volného času, KSPN
*

Radovánek - Pracoviště Plzeň - Bolevec

*