Doporučené knihy

Anotace knih a dalších publikací zveřejňujeme bez záruky - názory na jejich vhodnost se mohou lišit. K dostání jsou většinou v mnoha e-shopech a prodejnách. Proto odkazy uvádíme pouze, pokud se jedná o omezenou distribuci. Vaše tipy na další publikace nám můžete zasílat na vojtech.tutr@npicr.cz

Nadané dítě a rozvoj jeho schopností

Fořtíkovi Václav a Jitka

Některé nadané děti mají sklon k perfekcionismu, a pokud jim něco nejde, nedokážou se vyrovnat s nedokonalostí svých výkonů. Rozpor mezi představou konečného výsledku a jejich neschopností ho dosáhnout je přivádí k zoufalství. Odmítají další pokusy, ...

Portál, 2007

Talent a nadání – Jejich rozvoj ve volném čase

Fořtíková Jitka

V roce 2009 vydal Národní institut dětí a mládeže přepracovanou a doplněnou publikaci Jitky Fořtíkové: Talent a nadání – Jejich rozvoj ve volném čase. Publikace je určena vedoucím skupin mládeže, učitelům a pedagogům, kteří pracují s talentovanými dě...

NIDM MŠMT, 2009

30 vteřin na vědu - 50 nejpodnětnějších vědeckých teorií, o nichž získáte přehled za 30 vteřin

Kolektiv autorů

V této unikátní knize máte možnost nahlédnout do hlav předních vědců a pochopit podstatu našeho harmonického vesmíru dřív, než stihnete vyslovit Archimedův zákon.

Fortuna Print, 2012

Aktivizační metody (ve fyzice) a nadaní žáci

Kočí, P. & Škrabánková, J.

Základním cílem tohoto výstupu je především začínajícím učitelům a studentům učitelství přírodovědného směru představit v praxi ověřené aktivizační metody, které lze uplatnit ve výuce fyziky.

Ostravská univerzita, 2018

Česká vzdělanost

Jan Průcha

Monografie se zabývá fenoménem česká vzdělanost, který je sice často pojednáván v mediálních i odborných textech, ale zůstává nedefinován a neobjasněn.

Wolters Kluwer ČR, a.s., , 2015

Dimenze myšlení - Teorie rozmanitých inteligencí

Gardner Howard

Jedna z nejvlivnějších knih o vývojové psychologii, psychologii myšlení a o reformě vzdělávání představuje teorii „mnoha inteligencí" s převratnými důsledky pro výchovu dětí a jejich školní vzdělávání.

Portál, 2018

Drama nadaného dítěte aneb Hledání pravého já

Alice Miller

Ve své první a nejznámější knize (dříve vydané pod názvem Dětství je drama) se Alice Millerová zabývá důsledky potlačování v osobní a sociální rovině, příčinami dětských psychických zranění a jejich profylaxí a nakonec i novými možnostmi a způsoby ro...

Triton, 2013

Feynmanovy přednášky z fyziky s řešenými příklady

Feynman Richard Phillips

Učíte se fyziku nebo je fyzika prostě vašim koníčkem? Pak vám rozhodně nesmí chybět jediné kompletní vydání tohoto světoznámého díla v češtině!

Fragment, 2005

Hrátky s čísly

Matušková Lenka, Breníková Markéta

Metodicky originální a bohatě ilustrovaná publikace nápaditých autorek obohacuje výuku matematiky na I. stupni ZŠ.

Grada, 2004

Hravá geometrie Hříčky s tělesy a tvary - Geometrické zajímavosti pro zvídavé

Chajda Radek

Publikace Hravá geometrie je určena nejmladším čtenářům, kteří projevují nepředstíraný zájem dovědět se něco navíc o přírodních vědách a technických disciplínách, zvláště pak o základních geometrických útvarech.

Edika, 2011