Doporučené knihy

Anotace knih a dalších publikací zveřejňujeme bez záruky - názory na jejich vhodnost se mohou lišit. K dostání jsou většinou v mnoha e-shopech a prodejnách. Proto odkazy uvádíme pouze, pokud se jedná o omezenou distribuci. Vaše tipy na další publikace nám můžete zasílat na vojtech.tutr@npicr.cz

Nadané dítě a rozvoj jeho schopností

Fořtíkovi Václav a Jitka

Některé nadané děti mají sklon k perfekcionismu, a pokud jim něco nejde, nedokážou se vyrovnat s nedokonalostí svých výkonů. Rozpor mezi představou konečného výsledku a jejich neschopností ho dosáhnout je přivádí k zoufalství. Odmítají další pokusy, ...

Portál, 2007

Sebepojetí a sebehodnocení rozumově nadaných dětí (e-kniha)

Konečná Věra

Tato práce vznikala v kontextu rozvíjející se péče o nadané děti v České republice a zvyšujícího se zájmu odborné i laické veřejnosti o tuto problematiku i vzhledem k neoddiskutovatelnému významu sebehodnocení nejen pro kvalitu podávaného výkonu člov...

Masarykova univerzita, 2014

Talent a nadání – Jejich rozvoj ve volném čase

Fořtíková Jitka

V roce 2009 vydal Národní institut dětí a mládeže přepracovanou a doplněnou publikaci Jitky Fořtíkové: Talent a nadání – Jejich rozvoj ve volném čase. Publikace je určena vedoucím skupin mládeže, učitelům a pedagogům, kteří pracují s talentovanými dě...

NIDM MŠMT, 2009

Zábavné experimenty pro děti. Jednoduché fyzikálně a chemicky zaměřené pokusy pro malé vědce

Chajda Radek

Tato knížka je určena všem začínajícím experimentátorům, jejich kamarádům, rodičům i prarodičům, zkrátka všem, kteří rádi objevují zajímavé jevy ve svém okolí.

Edika, 2011

1000 nejzvídavějších dětských otázek

Kolektiv autorů

Pro neobyčejně zvídavé děti předškolního a mladšího školního věku a jejich rodiče, ale ocení ji čtenáři každého věku.

CPress, 2012

101 skvělých vědeckých experimentů

Ardley Neil

Jsi školou povinné dítě, které se zajímá o přírodu nebo techniku?

Omega, 2018

111 napínavých experimentů pro děti

Rüter Martina

V této knize se mohou malí badatelé dozvědět mnoho informací z přírody, kuchyně a každodenního života. Patří k nim smyslové vjemy, optické klamy, různé přírodní úkazy, fyzikální zákony a chemické reakce.

CPress, 2011

20 výjimečných dívek, které změnily svět

Kolektiv autorů

Vybrali jsme pro tebe příběhy dvaceti dívek, malých slečen, které samy sebe zpočátku nepovažovaly za mimořádné, ale postupně se mimořádnými staly, často aniž by si to samy uvědomovaly.

Klub čtenářů, 2018

20 výjimečných dívek, které změnily svět

REBO

neobyčejné příběhy

REBO, 2018

20 výjimečných kluků, kteří změnili svět

Kolektiv autorů

Nikdo se nenarodil rovnou slavným. Dokonce i osobnosti, které tisíci různými způsoby přispěly k pokroku lidstva, začínaly stejně – jako obyčejné děti. Začátky mnoha z nich nebyly nijak snadné; počáteční nepřízeň osudu se nicméně ukázala být silou, kt...

Klub čtenářů, 2018