Zlínská síť podpory nadání

Mgr. Eva Klimecká Ph.D.

koordinátor podpory nadání

tel: 777456561
tel: 777456561
E-mail: eva.klimecka@npicr.cz

 

Aktivity v roce 2019
- Realizace 4 setkání KSPN, 73 podpořených osob (zástupců institucí).
- Realizace 12ti aktivit pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (workshopy, stáže), 75 podpořených osob.
- Realizace jedné aktivity pro rozvoj nadání žáků, 24 podpořených osob (žáků).
+ další aktivity ve vztahu k prioritám kraje (síťování škol dobré praxe, akreditace workshopů, aktivní spolupráce se členy KSPN, aj.).

 

Priority Zlínského kraje pro rok 2020

- Síťování škol a institucí zabývajících se nadáním, aktivní sdílení informací o nadání a nadaných dětech.

- Pravidelné setkávání mezi subjekty Krajské koordinační skupiny i ostatními zástupci dalších institucí.

- Monitoring kvality péče o nadané žáky na vybraných školách (evaluace náslechů, spolupráce s ČŠI.

- Organice seminářů o problematice nadání (na míru školám).

- Zprostředkování a organizace stáží studentů pedagogiky a pedagogů na vybraných institucích, zabývajících se nadáním v kraji i mimo něj.

- Realizace projektových dnů s cílem rozvíjet sociální a emocionální oblast osobnosti nadaných žáků.

Kalendář

Aktuality

Ostatní krajské sítě
podpory nadání

 • Zlínský kraj
 • Moravskoslezský kraj
 • Jihomoravský kraj
 • Olomoucký kraj
 • Vysočina
 • Pardubický kraj
 • Královéhradecký kraj
 • Jihočeský kraj
 • Praha
 • Středočeský kraj
 • Liberecký kraj
 • Plzeňský kraj
 • Ústecký kraj
 • Karlovarský kraj

Online poradna

Poradna poskytuje konzultace k aktivitám pro nadané, ke vzdělávání pedagogů a organizátorů pro nadané, k orientaci v současné nabídce pro obě cílové skupiny. Odpovídají pracovníci Talentcentra NIDV a odborníci z oblasti psychologie a pedagogiky

Školy a organizace zaměřené na práci s nadanými a pedagogy

Nalezené školy a organizace

Základní škola Šumice, okres Uherské Hradiště

Člen krajské sítě KKS
*

Základní škola, Uherský Brod, Mariánské náměstí

Člen krajské sítě KKS
*

Základní škola Vsetín, Sychrov

Člen krajské sítě KKS
*

Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice

Člen krajské sítě KKS
*

Zlínský kraj, odbor školství, mládeže a sportu

*

Academic School, Mateřská škola a základní škola, s.r.o.

Člen krajské sítě KKS
*

Základní škola Zlín, tř. Svobody 868

Člen krajské sítě KKS
*

Základní škola Morkovice

Člen krajské sítě KKS
*

Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně

Člen krajské sítě KKS
*

Základní škola Zachar

Člen krajské sítě KKS
*