Organizace

Organizace poskytující aktivity vhodné pro odhalení a rozvoj nadání.

NÚV - Sekce pedagogicko-psychologického poradenství

Státní správa a samospráva, SIPON
DVPP, metodické vedení, tvorba diagnostických nástrojů

KÚ - Administrativní a školící centrum

*

ČŠI - krajský inspektorát Karlovy Vary

Státní správa a samospráva, KSPN KKS
*

Česká školní inspekce

Státní správa a samospráva, KSPN KKS
*

Krajský úřad Středočeského kraje

Státní správa a samospráva, KSPN
*

Magistrát hl.m.Prahy, Odbor školství a mládeže, Jungmannova 35/29111 21 Praha 1

Státní správa a samospráva, KSPN KKS
*

ČŠI Pardubice

Státní správa a samospráva, KSPN KKS
*

Česká školní inspekce, Moravskoslezský inspektorát

Státní správa a samospráva, KSPN KKS
*

Krajský úřad - Moravskoslezský kraj

Státní správa a samospráva, KSPN KKS
*

Magistrát města Olomouce

Odbor školství magistrátu města Olomouce