Organizace

Organizace poskytující aktivity vhodné pro odhalení a rozvoj nadání.

ESERO

Nestátní nezisková organizace, KSPN KKS
EUROPEAN SPACE EDUCATION RESOURCE OFFICE

PROTEBE - Vyšehradští včelaříci

Nestátní nezisková organizace, SIPON
poradenství, besedy, přednášky, semináře, exkurze, vědomostní soutěže, setkání v tomto směru talentované mládeže

Severáčkův klub nadaných dětí a jejich rodičů - HEURÉKA, Česká Lípa

Nestátní nezisková organizace,
Tento klub má čtyři sekce: 1. Matematicko-přírodovědnou (Logická olympiáda, šifrovací soutěže, experimenty, …). 2. Uměleckou (tanec, sborový i sólový zpěv, dramatika, výtvarná výchova). 3. Sportovní (plavání). 4. Herní klub deskových her.

Klub nadaných dětí v Praze

Nestátní nezisková organizace, KSPN
*

Česká federace Dámy

Nestátní nezisková organizace,
*

Debrujáři - Asociace malých debrujárů České republiky

Nestátní nezisková organizace,
*

Neuron - Nadační fond Na podporu vědy

Nestátní nezisková organizace,
*

Mensa; Centrum nadání, o.p.s.

Nestátní nezisková organizace, KKS
*

Akademie nadání, o.s.

Nestátní nezisková organizace, KSPN
*

Techmania Science centrum

Nestátní nezisková organizace, KSPN
*