19.11.2023

Zlaté dítě - sdílejte radost ze čtení

Celoroční soutěž pro: rodiny (rodiče, prarodiče, sourozenci, příbuzní, kamarádi...) – kategorie A, skupiny (třídy, kluby, kroužky...) – kategorie B. Jak soutěžit? Vyberte si jeden z nominovaných či oceněných titulů z uplynulých ročníků Zlaté stuhy, ...
14.11.2023

Pozor schod! aneb co s nadaným žákem

Publikace Pozor schod! aneb co s nadaným žákem směřuje učitele, odbornou i laickou veřejnost, kteří si kladou otázky: „Jak to, že u nás ve škole nejsou žádní žáci s nadáním nebo jich můžeme na celé škole spočítat jen na prstech jedné ruky?“ „Jak to, ...
14.11.2023

Pozor schod! aneb co s nadaným žákem

Pozor schod - nadaný žák
13.11.2023

Objevitelská sobota se vrátila do Hradce Králové

Na sv. Martina úspěšně proběhla v Hradci Králové pod taktovkou CTM Objevitelská sobota.
26.10.2023

Návštěva z Kazachstánu

Ve dnech 19.10. a 20.10.23 nás navštívila skupina zástupců institucí věnujících se podpoře rozvoje nadání z Kazachtánu.
26.10.2023

BaDatel Badatelská akademie

Co je Badatelská akademie Datel? (dále BA-Datel nebo jen BA-D) Cílem BA-D je umožnit dětem zkoumat svět tak, aby: • Vzdělávací projekt pro systémovou práci s dětmi 1. stupně ZŠ. • Zprostředkovává sdílení nadaných, přemýšlivých a vnímavých dětí. ...
18.10.2023

Seminář ve sněmovně Podpora nadaných prospěje všem

Seminář Podpora nadaných prospěje všem proběhl v Poslanecké sněmovně PČR v úterý 17. října. Setkání organizovala Asociace freelancerů ve školství, nositel projektu Synapse, záštitu převzal ministr Marek Výborný, místopředseda školského výboru Poslane...
17.10.2023

Objevitelská sobota se vrací do Hradce Králové!

Objevitelská sobota se opět uskuteční i v Hradci Králové, a to 11. listopadu! Pořádá Centrum pro talentovanou mládež za podpory NPI ČR - krajské sítě podpory nadání.
13.10.2023

Kulatý stůl pro podporu nadání - osobnostně-sociální rozvoj žáka

Přijměte prosím pozvání na kulatý stůl, který se bude konat na NPI ČR, krajské pracoviště Brno,. Moravské nám. 8. Kulatý stůl slouží ke sdílení dobré praxe, předávání informací, sdílení zkušeností, nabídek, jeho hlavním smyslem je inspirovat:). Tento...
09.10.2023

Potenciál dítěte ze sociálně znevýhodněného prostředí

Školení - Potenciál dítěte ze sociálně znevýhodněného prostředí Jak jej rozpoznat a rozvíjet
09.10.2023

Setkání u kulatého stolu

Potenciál dítěte ze sociálně znevýhodněného prostředí JAK JEJ ROZPOZNAT A ROZVÍJET
26.09.2023

Sdílení zkušeností s prací s nadanými na Gymnáziu Na Zatlance

Dobrý den, velmi rádi bychom vás pozvali na setkání k problematice nadání a nadaných žáků - Sdílení zkušeností s prací s nadanými na Gymnáziu Na Zatlance, které se uskuteční v úterý 10. října 2023 v čase 8:30 - 16:00 hod v prostorách Didaktikonu, ...