Ústecká síť podpory nadání

Ing. David Kadlec

koordinátor podpory nadání

tel: 723103390
tel: 723103390
E-mail: david.kadlec@npi.cz
 • systémová spolupráce se školami v oblasti podpory nadání
 • podpora se zaměřením na přírodovědné vzdělávání (chemie, biologie, environmentální výchova) či technické obory
 • síťování škol a institucí zabývajících se nadáním a jejich postupné rozšiřování
 • monitoring kvality péče o nadané a talentované žáky na zapojených školách
 • podpora nadaných žáků v rozvoji jejich talentu (účast na soutěžích/výzkumných projektech/konferencích, badatelské programy, zajištění odborných exkurzí, využití výzkumné infrastruktury aj.)
 • podpora pedagogů (rozvoj kompetencí, vzdělávací programy, společná setkání a sdílení zkušeností, tandemová výuka či odborník do výuky aj.)
 • systémové budování Krajské koordinační skupiny (KKS), pravidelné setkávání se zástupci Krajské sítě podpory nadání (KSPN)

 

Kalendář

Aktuality

Ostatní krajské sítě
podpory nadání

 • Zlínský kraj
 • Moravskoslezský kraj
 • Jihomoravský kraj
 • Olomoucký kraj
 • Vysočina
 • Pardubický kraj
 • Královéhradecký kraj
 • Jihočeský kraj
 • Praha
 • Středočeský kraj
 • Liberecký kraj
 • Plzeňský kraj
 • Ústecký kraj
 • Karlovarský kraj

Online poradna

Poradna poskytuje konzultace k aktivitám pro nadané, ke vzdělávání pedagogů a organizátorů pro nadané, k orientaci v současné nabídce pro obě cílové skupiny. Odpovídají pracovníci Talentcentra NIDV a odborníci z oblasti psychologie a pedagogiky

Školy a organizace zaměřené na práci s nadanými a pedagogy

Nalezené školy a organizace

ZŠ Proboštov

Proboštov 0
*

Klub nadaných dětí při DDM Bílina (KND)

*

Klub nadaných dětí a Klub deskových her na ZŠ Vojnovičova v Ústí nad Labem Vojnovičova 620/5 400 01 Ústí nad Labem

Ústí nad Labem 0
*

PPP Kadaň

Člen krajské sítě SIPON
individuální pedagogicko-psychologická diagnostika a poradenství pro nadané, konzultace ohledně nadání pro rodiče a školy, pomoc při zpracování IVP pro nadané

ZŠ Trmice

*