Ústecká síť podpory nadání

Ing. David Kadlec

koordinátor podpory nadání

tel: 723103390
tel: 723103390
E-mail: david.kadlec@npi.cz
 • systémová spolupráce se školami v oblasti podpory nadání
 • podpora se zaměřením na přírodovědné vzdělávání (chemie, biologie, environmentální výchova) či technické obory
 • síťování škol a institucí zabývajících se nadáním a jejich postupné rozšiřování
 • monitoring kvality péče o nadané a talentované žáky na zapojených školách
 • podpora nadaných žáků v rozvoji jejich talentu (účast na soutěžích/výzkumných projektech/konferencích, badatelské programy, zajištění odborných exkurzí, využití výzkumné infrastruktury aj.)
 • podpora pedagogů (rozvoj kompetencí, vzdělávací programy, společná setkání a sdílení zkušeností, tandemová výuka či odborník do výuky aj.)
 • systémové budování Krajské koordinační skupiny (KKS), pravidelné setkávání se zástupci Krajské sítě podpory nadání (KSPN)

 

Kalendář

Aktuality

Ostatní krajské sítě
podpory nadání

 • Zlínský kraj
 • Moravskoslezský kraj
 • Jihomoravský kraj
 • Olomoucký kraj
 • Vysočina
 • Pardubický kraj
 • Královéhradecký kraj
 • Jihočeský kraj
 • Praha
 • Středočeský kraj
 • Liberecký kraj
 • Plzeňský kraj
 • Ústecký kraj
 • Karlovarský kraj

Online poradna

Poradna poskytuje konzultace k aktivitám pro nadané, ke vzdělávání pedagogů a organizátorů pro nadané, k orientaci v současné nabídce pro obě cílové skupiny. Odpovídají pracovníci Talentcentra NIDV a odborníci z oblasti psychologie a pedagogiky

Školy a organizace zaměřené na práci s nadanými a pedagogy

Nalezené školy a organizace

Gymnázium a Střední odborná škola Podbořany

*

Biskupské gymnázium, Základní škola a Mateřská škola Bohosudov

SIPON
Naše škola má komunitní funkci - nabízí svým žákům i jejich rodinám řadu zájmových kroužků, aktivit, tematických a sportovních pobytů. Vedení školy i učitelé mají k žákům přátelský přístup, zajímají se o jejich radosti i starosti, také je ale peč...

Gymnázium Roudnice nad Labem

Člen krajské sítě SIPON
*

Gymnázium Děčín

Člen krajské sítě SIPON
*

Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice

Člen krajské sítě SIPON
Vize školy: NÁROČNOST A LASKAVOST Mise školy: JSME ŠKOLOU TRADIČNÍ, S HODNOTAMI, VSTŘÍCNOU INOVACÍM

Dům dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Ústí nad Labem, Velká Hradební 19, 400 01 Ústí n.L.

Ústí n.L. 0
*

ZŠ Na Stráni, Děčín IV

*

Technický klub mládeže Litoměřice

Člen krajské sítě SIPON
Celoroční činnost v odborných sekcích, pořádání soutěží a vzdělávacích akcí, přednášková činnost, účast na soutěžích v oblasti jednotlivých odborností na regionální, krajské i celorepublikové úrovni. Spolupráce se školami a firmami v regionu. Budován...

Základní škola, Klášterec nad Ohří, Krátká 676, okres Chomutov

Klášterec nad Ohří 0
*

Základní Škola Ostrovní Štětí

kroužky, konzultace