Organizace

Organizace poskytující aktivity vhodné pro odhalení a rozvoj nadání.

Jihočeský vědeckotechnický park

České Budějovice jvtp.cz
Výzkumná a vzdělávací, KSPN
Vyhledávání a podpora vzdělávacích aktivit, soutěž JihoCzech.cz

Hvězdárna Valašské Meziříčí

Výzkumná a vzdělávací, KSPN KKS SIPON
*

REGIO - Výzkumné a rozvojové centrum, z.ú.

Výzkumná a vzdělávací, KSPN SIPON
školení učitelů pro práci s nadanými dětmi, webová aplikace pro odhalení potenciálu a nadání pro žáky a studenty, virtuální kancelář pro učitele, zpracování strategií škol, profesní síť pro školní koordinátory pro nadání, kampaně Participativní ...