Organizace

Organizace poskytující aktivity vhodné pro odhalení a rozvoj nadání.

Vlastivědné muzeum v Olomouci

Výzkumná a vzdělávací, KSPN
Centrum muzejní pedagogiky

Badatelská akademie BADATEL

Výzkumná a vzdělávací, KSPN SIPON
BA-D je vzdělávací projekt pro žáky ZŠ s cílem zprostředkovat sdílení nadaných, přemýšlivých a vnímavých dětí, motivovat je k dalšímu bádání, myšlení v souvislostech a budovat jejich zdravé sebevědomí. V době školy, mimo školu, na několik týdnů v roc...

Západočeské muzeum v Plzni, p. o

Výzkumná a vzdělávací, KSPN
Západočeské muzeum v Plzni, p. o (ZČM) jako nejvýznamnější vlastivědné muzeum v Plzeňském kraji patří k předním muzejním institucím naší země. Za tímto postavením stojí nejen jeho téměř 150letá historie, rozsáhlý a kvalitní sbírkový fond, ale také vy...

Jihočeský vědeckotechnický park

České Budějovice jvtp.cz
Výzkumná a vzdělávací, KSPN
Vyhledávání a podpora vzdělávacích aktivit, soutěž JihoCzech.cz

Hvězdárna Valašské Meziříčí

Výzkumná a vzdělávací, KSPN KKS
*

REGIO - Výzkumné a rozvojové centrum, z.ú.

Výzkumná a vzdělávací, KSPN SIPON
školení učitelů pro práci s nadanými dětmi, webová aplikace pro odhalení potenciálu a nadání pro žáky a studenty, virtuální kancelář pro učitele, zpracování strategií škol, profesní síť pro školní koordinátory pro nadání, kampaně Participativní ...