Organizace

Organizace poskytující aktivity vhodné pro odhalení a rozvoj nadání.

Univerzita Hradec Králové - Pedagogická fakulta

Hradec Králové www.uhk.cz
Vysoká škola, KKS

ZČU - Fakulta pedagogická

V roce 1990 se Pedagogická fakulta stala součástí nově vytvořené Západočeské univerzity. Nyní studuje na FPE kolem 3 000 studentů v mnoha typech studijních programů a oborů. Hlavním cílem a posláním FPE ZČU v Plzni je zabezpečovat kvalitní výchovu a ...

TU Liberec - FP TUL

FP TUL - doc. PhDr. Dana Kasperová, Ph.D., katedra pedagogiky a psychologie

CEITEC VUT

Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta

Vysoká škola, KSPN KKS
CVVPT

Univerzita Tomáše Bati ve ZlíněUTB ve Zlíně, Centrum pro studenty se specifickými potřebami

Vysoká škola, KSPN KKS SIPON
*

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola, KSPN KKS SIPON
vyhledávání talentů a průběžná práce s nimi

Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Vysoká škola, KSPN KKS
Univerzita

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Vysoká škola, KSPN KKS
Katedra technických studií - zajišťuje výuku předmětů elektrotechnického, informatického a strojírenského charakteru ve studijním programu Elektrotechnika a informatika pro dva akreditované obory - Počítačové systémy a Aplikovaná informatika, studijn...