Organizace

Organizace poskytující aktivity vhodné pro odhalení a rozvoj nadání.

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Vysoká škola, KSPN KKS
Ústav pedagogiky a sociálních studií

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní

Cílem Dětské technické univerzity je připravit ucelený program celoročních volnočasových aktivit pro žáky základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.

Univerzita Hradec Králové - Pedagogická fakulta

Hradec Králové www.uhk.cz
Vysoká škola, KSPN KKS

ZČU - Fakulta pedagogická

V roce 1990 se Pedagogická fakulta stala součástí nově vytvořené Západočeské univerzity. Nyní studuje na FPE kolem 3 000 studentů v mnoha typech studijních programů a oborů. Hlavním cílem a posláním FPE ZČU v Plzni je zabezpečovat kvalitní výchovu a ...

TU Liberec - FP TUL

FP TUL - doc. PhDr. Dana Kasperová, Ph.D., katedra pedagogiky a psychologie

CEITEC VUT

Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta

Vysoká škola, KSPN KKS
CVVPT

Univerzita Tomáše Bati ve ZlíněUTB ve Zlíně, Centrum pro studenty se specifickými potřebami

Vysoká škola, KSPN KKS SIPON
*

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola, KSPN KKS SIPON
Žákům základních a středních škol nabízíme přes 400 programů formou individuálních nebo skupinových akcí.

Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Vysoká škola, KSPN
Univerzita