• Pedagogové
    Odborná veřejnost

Nabídka portálu pro odbornou veřejnost

Na portále naleznete důležité informace ohledně podpory nadání, důležité dokumenty, subjekty, které se na ní podílejí, krajské sítě podpory nadání, přehled soutěží, členy resortní pracovní skupiny a další informace. Na problematiku nadání je možné se dotázat v naší poradně.

Kalendář akcí

Aktuality