Doporučené knihy

Anotace knih a dalších publikací zveřejňujeme bez záruky - názory na jejich vhodnost se mohou lišit. K dostání jsou většinou v mnoha e-shopech a prodejnách. Proto odkazy uvádíme pouze, pokud se jedná o omezenou distribuci. Vaše tipy na další publikace nám můžete zasílat na tutr@nidv.cz

Vesmírné luštění a doplňování

Majetičová Jana

Zábavné luštění pro všechny kluky a holky prvního stupně, kteří se navíc rádi dozvídají nové informace.

Portál, 2019

Volnočasové aktivity pro nadané a talentované u nás a ve světě, Joan Freeman, Jitka Fořtíková (editor části o ČR)

Freemanová Joan , Fořtíková Jitka

V roce 2009 vydal Národní institut dětí a mládeže MŠMT jedinečnou publikaci zabývající se podporou a analýzou aktivit pro nadané a talentované děti a mládež, která se zaměřuje též na nabídku služeb na poli volného času a mimoškolních aktivit.

NIDM, 2009

Vyhledávání nadaných dětí v předškolním věku -- Škála charakteristik nadání a její adaptace na české podmínky

Havigerová Jana Marie

Zajímá vás, jak se pozná nadané dítě?

Grada, 2014

Vynález přírody

Andrea Wulf

Alexander von Humboldt (1769-1859) je velký zapomenutý vědec – je po něm pojmenováno více věci, než po komkoli jiném.

2016, 0

Výukové metody v pedagogice - S praktickými ukázkami, Lucie Zormanová

Zormanová Lucie

Jedinečný didaktický text se komplexně zabývá tématem výukových metod - jejich vývojem a klasifikací.

Grada, 2012

Vývoj života

Nick Lane

Vývoj života - deset velkých vynálezů evoluce Uznávaný biochemik Nick Lane skládá s využitím těch nejnovějších vědeckých poznatků ohromující mozaiku historie života.

Kniha Zlín, 2011

Vzdělávání nadaných žáků, O. Šimoník

Šimoník Oldřich, Bazalová Barbora

kolektivní monografie

Masarykova univerzita, 2010

Z lásky k fyzice

Lewin Walter

Walter Lewin vede přednášky ze základů fyziky.

Argo, 2012

Zábavná matematika pro první stupeň ZŠ

Pecharová Lenka

Sbírka medailónků zvířat a slovních úloh, propojená s matematickými příklady na procvičení počtů i upevnění získaných informací. Vede děti k chápání světa v souvislostech, k používání zdravého úsudku, povzbuzuje zvídavost a radost z poznávání blízkýc...

Portál, 2012

Základní témata problematiky nadaných, Lenka Hříbková

Lenka Hříbková

Skripta seznamují čtenáře se základními tematickými celky, které byly v rámci problematiky nadání nejčastěji studovány:

Univerzita Jana Amose Komenského Praha, 2007