Doporučené knihy

Anotace knih a dalších publikací zveřejňujeme bez záruky - názory na jejich vhodnost se mohou lišit. K dostání jsou většinou v mnoha e-shopech a prodejnách. Proto odkazy uvádíme pouze, pokud se jedná o omezenou distribuci. Vaše tipy na další publikace nám můžete zasílat na vojtech.tutr@npicr.cz

Prostě Hawking!

Vaas, Rüdiger

Fenomén Stephen Hawking, špičkový britský vědec, geniální duch ve zmrzačeném těle, usilující o průlom v lidském poznání.

Grada Publishing, 2018

Průzkumník přírody

Burnie David, Morgan Ben, Walker Richard, Woodward John

S tímto zajímavým průvodcem se stanete odborníkem na přírodu kolem nás.

Knižní klub, 2011

První neučebnice fyziky aneb Čůrají ryby?

Petr Stohwasser

Fyzika jinak

Petr Stohwasser, 2017

Raketa

LABYRINT; RAKETA dětem, z.s.

časopis pro děti chytrých rodičů

Labyrint , 2020

Rande s fyzikou

Radomír Šofr, Martin Vlach a Zdeněk Drozd

Fyzika je zábavná a přitažlivá, můžete se do ní i zamilovat

Česká Televize, 2015

Řekni mi Věda a vynálezy!

Sabine Boccador

Další z oblíbených encyklopedií pro zvídavé děti z edice „Řekni mi“ se tentokrát věnuje objevům a vynálezům z různých odvětví vědy a techniky i pozoruhodným jevům kolem nás.

Knižní klub, 2017

Rozpoznávání a vzdělávání rozumově nadaných dětí v běžné třídě základní školy

Machů Eva

Cílem publikace je podat co nejzákladnější informace o identifikaci a vzdělávání talentovaných jedinců v podmínkách klasických základních ško

Masarykova univerzita, 2010

Rozumově nadaní studenti s poruchou učení, Šárka Portešová a kol.

Portešová Šárka

Publikace se věnuje problematice souběhu rozumového nadání a poruchy učení u středoškolských a vysokoškolských studentů.

Masarykova univerzita, 20147

Rozvíjíme logické myšlení

Rougier Roger

Soubor her, hádanek a cvičení pro děti od 7 do 11 let využívá dětskou hravost k rozvoji logického myšlení. Děti si osvojují postupy, se kterými se budou setkávat v oblasti matematiky a informatiky.

Portál, 2015

Rozvoj dovedností žáků ve výuce chemie se zaměřením na nadané

Trnová Eva

Dovednosti jako důležité vzdělávací cíle sehrávají významnou úlohu v edukačním procesu.

Masarykova univerzita, 2012