Školy

Zde zveřejňujeme školy, které podle našich informací vytvářejí nadstandardní podmínky pro rozvoj nadání. Zkušenosti konkrétních osob se ale mohou lišit v závislosti na učiteli, který opatření uvádí do praxe, třídnímu kolektivu, osobnosti žáka, jeho preferovaného učebního stylu, atd. Přehled škol tedy není vyčerpávající a úplný.

Budeme rádi, když své pozitivní zkušenosti se školami, které dobře pracují s nadáním, sdělíte na email: zdenek.smrcka@npi.cz. Případně se můžete vyjádřit v diskuzi na Fóru.

Základní škola Kynšperk nad Ohří

Základní škola, KSPN KKS
Na základní škole působí erudovaná výchovná poradkyně a pedagožka, která se zabývá tématem podpory nadání. Má bohaté zkušenosti s nadáním, podpůrnou činností, diagnostikou, je také lektorkou tématu. Zaměřuje se také na péči o rodiče nadaných dětí a ž...

Mateřská škola Marie Majerové, Sokolov

Mateřská škola, KSPN
Mateřská škola Sokolov, Marie Majerové 1650 se kromě mnoha dalších aktivit zaměřuje na vyhledávání a pedagogickou a materiální podporu nadaných a mimořádně nadaných dětí. Škola je zařazena do sítě škol spolupracující se společností Mensa Česko aktivn...

Mateřská škola U Sluníčka, Horní Slavkov

Mateřská škola, KSPN KKS
Mateřská škola pracuje s nadáním, do běžného dne zařazuje prvky NTC Learning. Ředitelka školy je lektorkou metody NTC Learning. Pedagogický sbor je v této metodě proškolen. MŠ spolupracuje s Mensou ČR.

Mateřská škola Horní Slavkov, Sportovní

Mateřská škola, KSPN
Mateřská škola podporuje nadání, aktivně zařazuje do běžného dne prvky NTC Learning, ABAKU a další. Má pro práci s nadáním proškolený pedagogický sbor.

Základní škola Kraslice, Dukelská

Základní škola, KSPN KKS
Základní škola se aktuálně zabývá zaváděním podpory nadání. V uplynulých letech zde proběhlo testování Invenio, na jehož základě byly identifikováni nadaní žáci. Učitelé individuálně s nadáním pracují, průběžně se zaškolují pro hlubší péči o nadané.

Základní škola Královské Poříčí

Základní škola, KSPN
Základní škola pracuje s tématem nadání, aktuálně je zapojena mezi školy s přímou podporou nadání. Pedagogičtí pracovníci se aktivně zajímají o téma nadání, podporují nadané žáky a rozvíjí jejich potenciál. Škola nabízí individuální přístup k žákům, ...

Základní škola Konečná

Základní škola, KSPN KKS
Základní škola již několik let pracuje s tématem nadání a zajišťuje podpůrnou péči pro nadané žáky. Ve školním roce 2023/2024 začala spolupráce s patronem nadaných dětí Quiidem. Organizace Quiido poskytuje ucelený program komplexní péče a systematick...

Základní škola Sokolov, Švabinského

Základní škola, KSPN KKS
Základní škola Sokolov, Švabinského 1702 je školou, která je zaměřena na rozšířenou výuku matematiky a přírodovědných předmětů.

Škola Můj projekt Mánesova - gymnázium, základní škola a mateřská škola s.r.o.

Mateřská škola, Základní škola, Gymnázia, KSPN KKS
V naší škole realizujeme inovativní český vzdělávací koncept Škola Můj Projekt. Tento ucelený systém umožňuje dětem rozvíjet odpovědnost za sebe a za svět kolem nich.

Základní škola Jana Amose Komenského Karlovy Vary

Základní škola je od roku 2023 zapojena do systému podpory nadání.