Editorial

Milé čtenářky a čtenáři,

vítám vás na stránkách prvního elektronického odborného periodika, věnovaného tématu nadání a nadaných.

Mnohým z vás možná právě teď prolétla hlavou myšlenka, zda není tento záměr - publikovat pravidelně odborné příspěvky, zacílené na nepočetnou skupinu nadaných, projektem až příliš odvážným či ambiciózním. Možná se ptáte, zda se vůbec podaří takové periodikum pravidelně zásobovat zajímavými příspěvky a jestli si tento časopis najde dostatečný počet čtenářů?

I já jsem si podobné otázky opakovaně kladla od chvíle, kdy jsem byla na loňské Světové konference o nadaných v Praze oslovena RNDr. Stanislavem Zelendou, zda bych se nepokusila takový časopis založit. Moji počáteční váhavost a nerozhodnost však rychle vystřídal optimismus a odhodlání pustit se do příprav prvního čísla. Mám totiž pocit, že existence takto zaměřeného časopisu má právě v dnešní době své opodstatnění a smysl.

Zvláště v posledních letech jsme svědky mimořádného nárůstu zájmu našich odborníků (zejména z řad pedagogů a psychologů, ale i studentů vysokých škol) a laiků o témata spojená s nadáním. Spíše náhodně a nahodile se však dovídáme o vzniku nových aktivit a projektů, cenných poznatků, zkušeností a příkladů. Mnohé z nich totiž vznikají často izolovaně, nepropojeně a lokálně, čímž narůstá riziko, že rychle upadnou v zapomnění. Domnívám se tedy, že právě moderní virtuální spojení přes toto periodikum se může stát rychlou a potřebnou cestou ke vzájemné komunikaci mezi odborníky i k šíření, předávání a k uchovávání cenných nových poznatků a zkušeností. Může být užitečným prostorem sdílení a získávání zpětné vazby i místem k odborné diskusi.

Koncepce časopisu je výsledkem několikaměsíční intenzivní spolupráce Redakční rady časopisu, již tvoří přední čeští a slovenští odborníci, kteří se tématu nadání již řadu let výzkumně i prakticky věnují. Všem kolegům jsem velmi vděčna a děkuji, že účast v tomto projektu přijali a že se s nadšením a nápady ponořili do jeho utváření.

Další osud periodika je však od této chvíle již v rukou čtenářů. Prosím a současně vyzývám všechny odborníky, zvláště učitele, ale i studenty, kteří mají k tématu nadání a nadaných co říci, aby neváhali a neotáleli s přípravou svých příspěvků. Těším se, že budeme společně formovat a spoluvytvářet tento náš nový společný prostor.

Přeji si, aby Vám časopis přinášel inspirující a zajímavé poznatky a informace. A novému časopisu přeji, aby si našel stále více čtenářů, kteří jej pustí na monitory svých počítačů, tabletů či mobilů, kteří si jej oblíbí a přijmou za svůj.

Šárka Portešová