Nalezené aktivity

Workshop deskových her a testování s Mensou ČR

MAS Sokolovsko o.p.s., Nám. Míru 230, Březová, 35601
Celodenní workshop deskových her - seznámení se s chytrými deskovkami, které podporují nejen nadané děti. Možnost zahrát si, vyzkoušet, sdílet. Paralelně poběží možnost testování s Mensou ČR. Registrace na akci budou spuštěny v září. Akce se koná v rámci projektu Místní akční plánování ORP Sokolov a ORP Kraslice IV.
09.11.2024 - 09.11.2024

Seminář pro pedagogy SŠ, ZŠ - EMPOWERMENT A LEADERSHIP V PODNIKAVÉ ŠKOLE

Lipka, Kamenná 20, Brno, 639 00
S lektorkou Michaelou Sagitariovou z JIC se blíže podíváme, jak na empowerment a leadership u vás ve škole.
31.05.2024 - 31.05.2024

WEBINÁŘ K VENKOVNÍ VÝUCE VI – LÉTO

Lipka - Jezírko, Brno-Soběšice, čp. 97, Brno-Soběšice, 644 00
Předáme si tipy na vhodné aktivity, ale především se zaměříme na plánování pravidelné výuky venku. Webinář je určen nejen učitelům zapojeným do projektu Dlouhodobé EVVO programy pro školy a pedagogy, ale i všem dalším zájemcům, kteří chtějí s žáky vyrazit z lavic ven do zahrady, lesa, parku i obce.
28.05.2024 - 28.05.2024

Systematický úvod do problematiky nadání nabízí NPI Pardubice

Národní pedagogický institut, Za Pasáží 657, Pardubice, 53002
Seminář Systematický úvod do problematiky nadání nabízí zájemcům o hlubší seznámení s touto problematikou krajské pracoviště NPI v Pardubicích. Proběhne pod vedením lektorky Marie Kašparové 22. května 2024 od 9 hodin.
22.05.2024 - 22.05.2024

Diferenciovaná výuka, gradované úlohy - praktické typy pro práci nejen s nadanými

NPI ČR, Karlovy Vary, Západní 15, Karlovy Vary, 35601
Poznáme základní předpoklady pro efektivní diferenciaci ve výuce v různých předmětech 1. stupně ZŠ. Představíme si integrovaně tematickou výuku a činnostní učení a jejich přínos pro široké spektrum žáků. Ukážeme si možnosti vyvozování nového učiva bez učebnic – dle potenciálu žáků. Poznáme konkrétní náměty do výuky, formy a metody práce podporující individualizaci i vrstevnické učení. Zaměříme se na český jazyk, přírodovědu, vlastivědu a matematiku (s přesahem do výchovných předmětů).
14.05.2024 - 14.05.2024

Kulatý stůl - podpora nadání - Zavádění a systematizace podpory nadání žáků v MŠ

Národní pedagogický institut, Za Pasáží 657, Pardubice, 53002
Kulatý stůl - podpora nadání - Zavádění a systematizace podpory nadání žáků v MŠ. Hostem bude Dagmar Jičínská - odbornice na NTS Learning Systém pro podporu nadání v MŠ, dříve ředitelka MŠ.
14.05.2024 - 14.05.2024

Kulatý stůl k podpoře nadání v Karlovarském kraji

NPI ČR, Karlovy Vary, Západní 15, Karlovy Vary, 35601
Setkání subjektů pracujících s tématem nadání ke vzájemnému sdílení.
06.05.2024 - 06.05.2024

Kulatý stůl - podpora nadání - Zavádění a systematizace podpory nadání žáků v ZŠ

Národní pedagogický institut Pardubice , Za Pasáží 657, Pardubice, 53002
Jak porozumět nadaným - způsobu jejich myšlení, projevům a potřebám. Hostem bude Eva Kloudová - lektorka témat v oblasti nadání, školní koordinátorka podpory nadání, mentorka škol.
30.04.2024 - 30.04.2024

Seminář pro pedagogy SŠ, ZŠ - UČEBNA JAKO BRNO ANEB UČÍME SE VE MĚSTĚ I NA VESNICI

LIPKA, Lipová 20, Brno, 602 00
Co nás může naučit místo, kde žijeme? Proč jsou města i vesnice skvělými učebnami? Jak vést žáky k podnikavosti a kreativitě mimo budovu školy? A k čemu je dobrá participace a jak ji podpořit? Interaktivní a hravý seminář propojující výchovu k podnikavosti s místně zakotveným učením.
25.04.2024 - 25.04.2024

Mensovní seminář pro nadané studenty

Mensa ČR, Komenského 68, Nový Jičín, 741 01
Zveme nadané studenty ve věku 11–20 let na pětidenní program zaměřený na rozvoj znalostí v oblasti přírodních věd a technických oborů, na podporu logického myšlení, týmové tvořivosti a motivace k dalšímu studiu těchto oborů. Pro účastníky jsou připraveny přednášky odborníků, několik týmových soutěží, exkurze a v neposlední řadě se seznámí s podobně orientovanými studenty z celé republiky. Na seminář se mohou přihlašovat všichni nadaní studenti, kteří o něj projeví zájem (tzn. nemusí být členy Mensy).
25.04.2024 - 29.04.2024

Žádost o zřízení účtu