Jak na přírodovědnou gramotnost na počátku vzdělávání

Aktivita je zdarma

Obsahem kurzu je podpora a rozvoj přírodovědného vzdělání dětí v MŠ, na 1. stupni ZŠ nebo při mimoškolním či zájmovém vzdělávání s mezioborovým propojením fyziky a chemie.Účastník díky soustavě promyšlených, na sebe navazujících pokusů pochopí vztahy mezi fyzikálními a chemickými veličinami (např. teplota, tlak), na základě vlastností látek pak dokáže vysvětlit podstatu pokusu a fungování fyzikálního jevu dětem, převede do praktického využití. Současně nadaným žákům dá prostor přinášet jiné, neobvyklé varianty řešení, klást otázky a dostávat odpovědi.Obsahově je vzdělávací program zaměřen na následující témata a okruhy s využitím odpovídajících organizačních a výukových forem:
 • Nastavení výuky směrem k rozvoji podpory nadání žáků

 • Naučit žáky pozorovat svět kolem nás a všímat si změn, které se dějí

 • Uplatnit získané zkušenosti v praktickém životě

 • Využívat svoje smysly

 • Zvyšování schopností pedagogů motivovat žáky ke kreativnímu myšlení

 • Rozšíření a obohacení učiva.

 • Získat znalosti o látkách a jejich vlastnostech

 • Naučit se základní principy práce s látkami

 • Rozvíjet logické myšlení a schopnost řešit další varianty pokusů

 • Zdroje materiálů a úloh vhodných mj. pro nadané žáky.

 • Tvorba pracovních listů.

 • Jak nastavit aktivity pro podporu kreativity nadání jako součást systému výuky.

 • Motivace žáků k tvůrčí činnosti na základě znalostí a dovedností.

 • Výchovné prvky vzdělávacího procesu.

 • Rozvíjet komunikaci, sdílení nápadů

 


Datum konání
18.11.2019 - 18.11.2019
Pravidelná
Ne
Organizátor
Mgr. Dana Veselá, Ph.D.
Adresa
Křížová 22
Brno
Kraje
Jihomoravský
Url adresa
Cílové skupiny
Pedagogové
Hodnocení