Nalezené aktivity

Výlet do reálné vědecké práce ve fyzice (VYDRA) 2019

Fyzikální ústav AV ČR,, Na Slovance 2, Praha 8, 18221
VYDRA je série aktivit zaměřených na rozvoj badatelských schopností nadaných studentů středních škol. Chceme studentům ukázat, že reálná fyzika obnáší řadu rozmanitých a tvůrčích činností – formulací řešeného (nejen fyzikálního) problému počínaje, a prezentací výsledků odborné i laické veřejnosti konče.
07.11.2019 - 10.11.2019

9. konference Užití počítačů ve výuce matematiky

Pedagogická fakulta České Budějovice , Dukelská 9, České Budějovice, 370 06
Ve dnech od 7. do 9. listopadu 2019 pořádají Katedra matematiky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Společnost učitelů matematiky JČMF a Jednota českých matematiků a fyziků, pobočný spolek České Budějovice v pořadí 9. ročník konference Užití počítačů ve výuce matematiky.
07.11.2019 - 09.11.2019
Konference

Nové definice základních jednotek Mezinárodního systému jednotek SI

Slezská univerzita v Opavě, Bezručovo náměstí 13, Opava, 74600
Přednášet bude prof. RNDr. Peter Lichard, DrSc.
07.11.2019 - 07.11.2019

Science Café Zlín: Funguje homeopatie?

Laboratorní centrum Fakulty technologické U15/002, Vavrečkova 5669, Zlín, 76001
7. 11. 2019 18:00 - 19:30 Laboratorní centrum Fakulty technologické U15/002, Vavrečkova 5669, Zlín Přednášející: Mgr. Michal Křupka, Ph.D., Ústav imunologie, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
07.11.2019 - 07.11.2019

Skrytá gotika

Oblastní muzeum v Litoměřicích, Mírové náměstí 1, Litomerice, 41201
Oblastní muzeum v Litoměřicích zve na veřejnou přednášku Mgr. Miroslava Kováře, Ph. D.
07.11.2019 - 07.11.2019

Science café Zlín: Funguje homeopatie?

UTB ve Zlíně, Vavrečkova 5669, Zlín, 76001
*
07.11.2019 - 07.11.2019
Konference

Speleologické přednášky

Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Vavrečkova 7040, Zlín, tovární areál - 14|15 BAŤŮV INSTITUT, Zlín, 76001
CYKLUS PŘEDNÁŠEK K VÝSTAVĚ "ŽIVOT VE VĚČNÉ TMĚ aneb PO CESTÁCH SLEPÝCH BROUKŮ" Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Vavrečkova 7040, Zlín, tovární areál - 14|15 BAŤŮV INSTITUT vstupné 40 Kč, snížené 30 Kč, ZTP a ZTP/P zdarma začátek vždy v 17.00
07.11.2019 - 09.01.2020
Konference

Mensa NTC Learning – Přednáška pro rodiče (Praha, 6. listopadu 2019)

ČVUT – CIIRC, Jugoslávských partyzánů 1580/3, Praha 6, 16000
Program NTC systém učení vychází z výzkumů v oblasti neurologie, medicíny a psychologie. Zejména skutečnost, že 75 % neuronových spojů - synapsí - vzniká do věku 7 let dítěte, podtrhuje důležitost systematické stimulace mozku v předškolním věku. Tato informativní přednáška určená rodičům nabízí ucelenou sadu takovýchto stimulací od motorických cvičení přes práci s abstraktními symboly, jejich třídění a tvoření asociací, na což následně navazují např. enigmatické hádanky zaměřené na rozvoj divergentního myšlení. Zmíněny budou rovněž časté rodičovské chyby, které neprospívají správnému rozvoji dítěte.
06.11.2019 - 06.11.2019

Přednáška ing. O. Dragouna, DrSc. - Neutrino

Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze , Ke Karlovu 5, Praha 2, 12000
Ing. Otokar Dragoun, DrSc. z Ústavu jaderné fyziky AV ČR v.v.i. s přednáškou na téma: "Neutrino - nejpočetnější elementární částice, jejíž hmotnost dosud neznáme."
06.11.2019 - 06.11.2019

Mensa NTC Learning II – Rozšíření metody (Ostrava, 5. listopadu 2019)

Mensa, 30. dubna 1404/22, Ostrava, 70200
Akreditovaný kurz pro učitele/učitelky mateřských škol. Tento kurz je určen přednostně účastníkům NTC Learning I. z května 2019, kteří se přihlásí do 23. 10. 2019. Poté budou volná místa nabídnuta dalším zájemcům.
05.11.2019 - 05.11.2019

Žádost o zřízení účtu